Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (566)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Kodeeksempler i kategorien 'ASP.NET' (199 totalt)
Les mer
Her er et lite kodeeksempel på hvordan man får tak i CommandName og CommandArgument i asp:GridView kontrollen.  Les mer

Les mer
Her viser vi 2 metoder for hvordan du kan hente bildeegenskaper som bredde og høyde på bilder som ligger lagret på din disk. Dette er nyttig dersom du for eksempel ønsker å utføre operasjoner på bilder av en viss størrelse. Det er verdt å notere seg at Image.FromStream() har desidert best ytelse og bør benyttes dersom du skal sjekke mange bilder samtidig. Begge metodene returnerer forøvrig samme resultat!  Les mer

Les mer
Her viser vi hvordan man i ASP.NET C# kan kjøre en Redirect ut av en iFrame ved hjelp av JavaScript.  Les mer

Les mer
Her viser vi 2 eksempler på hvordan man kan linke til et anker / anchor fra en ASP.NET code behind fil. Løsningen er å benytte et hendig lite javascript.  Les mer

Les mer
For å kunne benytte ItemCommand hendelsen inne i en asp:UpdatePanel kontroll er man nødt til å benytte en Trigger. Her viser vi et kodeeksempel på hvordan dette gjøres.  Les mer

Les mer
Her viser vi hvordan man kan sjekke størrelsen på en fil før den lastes opp. I eksempelet gir vi brukeren beskjed dersom filen er større enn 2MB.  Les mer

Les mer
Det finnes flere måter å håndere feil på i ASP.NET. Her skal vi vise deg en effektiv metode som kombinerer bruken av Global.asax og <customErrors> i Web.config.  Les mer

Les mer
Her viser vi hvordan man kan vise en confirm box når man klikker på en knapp dersom en checkbox er krysset av. Er ikke checkboksen valgt skal ikke dialogboksen vises!  Les mer

Les mer
Her viser vi hvordan du kan lage en collection som benytter Generics. Vi viser også hvordan du fyller denne collection med data og returnerer den.  Les mer

Les mer
Her viser vi hvordan du kan få tak i alle egenskapene (bredde, høyde osv) til et bilde som ligger lagret på serveren.  Les mer

Les mer
Her viser vi hvordan du kan sette en egenskap i en Repeater kontrol lik feks et brukerobjekt, ikke bare en string.  Les mer

Les mer
Her viser vi hvordan du kan liste ut alle egenskapene med tilhørende verdier til et custom objekt. Nyttig hvis du ønsker å sjekke alle egenskaper til et objekt i en og samme operasjon.  Les mer

Les mer
Her viser vi hvordan du kan sammenligne 2 datoer i ASP.NET. Det vi ønsker er å regne ut hvor mage år gammel en person er. Ved å sammenligne personen fødselsdag med dagens dato får vi ut antall år.  Les mer

Les mer
Her viser vi et kodeeksempel på hvordan du med ASP.NET kan lese en XML som benytter namespaces. XML'en har namespacet <rdf:RDF>.  Les mer

Les mer
Her viser vi flere måter å konvertere en dato fra norsk til engelsk format. I eksemplene øsnker vi å gjøre om fra datoformatet "mm.dd.yyyy" til "yyyy-mm-dd".  Les mer

Les mer
Om du har en samling (collection) med brukere som du feks skal binde til en repeater kontroll er det ikke alltid du ønsker at brukerene skal listet ut i samme rekekfølge hvber gang. Her viser vi 3 kodeeksempler på hvordan du kan stokke om på rekkefølgen i en collection ved hjelp av Random() funkjonen og generics.  Les mer

Les mer
Her viser vi hvordan du kan oppdatere innholdet på en del av en side uten å måtte oppdatere hele siden. I tillegg så fungerer koden slik at du kan sette hvor langt tidsintervall det skal gå mellom hver oppdatering! I eksempelet så vises klokken i en label hvert minutt for å illustrere at innholdet faktisk endres. Du kan erstatte labelen med å feks vise en liste med data fra din database.  Les mer

Les mer
Her viser vi hvordan du kan skjule en Tab i en Ajax_TabPanel når du klikker på en annen tab. I eksempelet så ønsker vi å skjule "TabRead" når vi klikker på "TabInbox".  Les mer

Les mer
Her viser vi hvordan linjeskift som er lagret i en database kan gjøres om til synlige linjeskift på din nettside. Funksjonen i kodeeksempelet tar imot stringen fra databasen og returnerer stringen som kan brukes på din nettside slik at linjeskift blir vist korrekt.  Les mer

Les mer
Her viser vi hvordan du kan lage et brukerobjekt med et par egenskaper, opprette en Generic Collecion og fylle denne med brukere slik at du til slutt kan binde din UserCollection til en Repeater kontroll.  Les mer

Les mer
Slik setter du hvor lang tid det skal ta før en webside får timeout i nettleseren. Dette er greit å sette om du feks har et skript som tar lang tid å kjøre.  Les mer

Les mer
Her viser vi en kodesnutt som viser hvordan man kan utføre en handling basert på en id i url'en, deretter redirecte vhja javascript code behind og gjøre samme operasjon men med ID økt med verdien 1.  Les mer

Les mer
Her viser vi hvordan man kan benytte Dictionary<> for å hente informasjon (her: bruker guid's og bruker id) i èn metode og senere benytte denne informasjonen i en annen metode.  Les mer

Les mer
Her forklarer vi hva du må gjøre om du ønsker å benytte spesielle tegn som Æ, Ø, Å i dine URL parametre. Det kan feks hende du ønsker at brukernavn skal stå som en parameter i url'en, og noen ganger kan et brukernavn være "Øyvind" eller "Åsmund". Dette er mulig å få til, men krever en liten omskrivning som vi her forklarer hvordan gjøres.  Les mer

Les mer
Her viser vi alle mulighetene du har ved å benytte en SortedDictionaty Generic Collection. I eksempelet viser vi hvordan man kan legge inn forskjellige interesser med en tilhørende "score" i en SortedDictionary for deretter å behandle dataene på en rekke forskjellige måter.  Les mer

Les mer
Her viser vi et kodeeksempel på hvordan du kan skrolle til et bestemt punkt / posisjon på siden fra koden i Code Behind fila. Dette er en fin måte å vise brukeren et felt som er feil fylt inn ved validering Code Behind. Alternativet er at brukeren selv må skrolle ned på siden for å lete etter feltet / feilmeldingen!  Les mer

Les mer
Her viser vi 2 forskjellige metoder å lage et string array manuelt. Dette er nyttig om feks en metode forventer en array som input og du trenger å lage dette array'et utifra en "vanlig" tekst string.  Les mer

Les mer
Her viser vi hvordan du fra Code Behind filen kan vise brukeren en Alert boks med en melding om feks en checkbox ikke er avkrysset.  Les mer

Les mer
Her viser vi hvordan du kan få tilgang til og benytte en WebService uten å måtte velge "Add Web Reference" i Visual Studio.  Les mer

Les mer
Her viser vi hvordan du kan benytte Google sin SMTP server for å sende mail fra feks et mailskjema / kontaktskjema på din webside.  Les mer

Les mer
Her viser vi et kodeeksempel på hvordan du kan utføre en handling etter siste rad i en løkke. Dette er nyttig hvis du feks ønsker å utføre en handling i løkken og benytte et objekt derfra før det lukkes.  Les mer

Les mer
Noen ganger ønsker man at en MasterPage skal vises litt forskjellig avhengig av feks en egenskap på siden som baseres på denne MasterPage'en. I stedet for å lage 2 nesten identiske MasterPage'er kan man heller styre hvordan en MasterPage oppfører seg fra siden som benytter denne. Med andre ord; her viser vi hvordan du får tilgang til en egenskap i en MasterPage fra en ASPX side.  Les mer

Les mer
Hvis du er fra Norge ønsker du som regel at datoer, nummer osv er formatert på en Norsk måte på din nettside. Dette kan du sette opp ved hjelp av en liten oppføring i Web.Config fila, her viser vi deg hvordan dette gjøres samt en liste over alle Cultures.  Les mer

Les mer
En enumeration (opplisting) er en spesiell type i .NET rammeverket som består av en rekke navngitte konstanter. Her viser vi et kodeeksempel på hvordan du kan bruke Enumerations i en avstemmingsmodul. Vi ønsker å angi hva vi stemmer på (en artikkel, en kommentar eller en ekstern artikkel) og oppretter en Enumeration (VoteType) i Vote objektet vårt. Når vi benytter vår VoteHandler klasse for å legge inn en stemme (vote) er våre Vote typer Strongly Typed slik at vi kan sette feks vote.Type = VoteType.Article.  Les mer

Les mer
Å vise innhold fra et eksternt nettsted er mer og mer aktuelt. Det kan være en feed fra f.eks Twitter, Facebook eller tilsvarende. Dette eksempelet viser hvordan du kan lese en slik XML fil inn i et Dataset. Deretter lager vi en løkke som går igjennom hver rad i DataSet'et slik at du kan behandle innholdet slik du selv måtte ønske. På den måten kan du presentere dette 100% tilpasset din egen hjemmeside. Vi viser også hvordan du kan binde datasettet direkte til en DataGrid kontroll.  Les mer

Les mer
Her vises et kodeeksempel på hvordan du kan oppdatere innholdet direkte i en DataGrid ved å trykke på en "Endre" knapp for tilhørende rad. Vi viser hvordan man benytter OnItemCommand, OnEditCommand, OnUpdateComand og OnCancelCommand.  Les mer

Les mer
Her viser vi hvordan man kan øke et tall med 1 for hver gang en rad tegnes opp i en DataGrid. Dette er nyttig om man feks ønsker å vise et tall fra 1 til antall rader i DataGrid'en slik at man kan indikere hvilken plass et innhold har i listen. Kan sammenlignes med å å øke tallet med 1 for hver gang "løkken" går.  Les mer

Les mer
Når du har laget et Application Prosjekt og skal bennytte dette i ditt Web Prosjekt har man flere muligheter for hvordan man oppretter Application Prosjektets database Connection. Man kan opprette en egen App.Config eller App.Settings fil i Application prosjektet, men det er ikke nødvendig! I stedet for å gjøre dette kan du droppe disse filene, og heller legge Connectionstringen som benyttes i Application Prosjektet rett i Web.Config i ditt Web Prosjekt. Her viser vi hvordan dette gjøres.  Les mer

Les mer
Her viser vi hvordan man oppretter et String Array og 2 forskjellige metoder for å binde dette til en DropDownList kontroll.  Les mer

Les mer
Dette kodeeksempelet viser hvordan man kan lage en metode som returnerer et String Array. Her hentes data ut fra databasen ved hjelp av en Stored Procedure kalt spGetKeys. Vi oppretter et DataTable Objekt og et String Array med en størrelse tilsvarende antall rader i vår DataTable (dt.Rows.Count). Deretter lager vi en løkke og fyller vårt String Array'et med innholdet fra vår DataTable. Til slutt returneres et String Array med data.  Les mer

Les mer
Her viser vi et komplett kodeeksempel på hvordan man kan hente ut eller legge inn en Collection fra Cache med Cache Dependency.  Les mer

Les mer
I dette kodeeksempelet har vi 2 collections som vi ønsker å sammenligne. Den ene collection inneholder stemmer fra forrige uke, mens den andre collection inneholder stemmer fra denne uken. Ved å legge forrige ukes stemmer i en Dictionary kan vi slå opp i den og sammenligne stemmene mot denne ukens resulat. Om samme item finnes i begge skal vi angi i vår nye collection om antall stemmer stiger eller synker i forhold til forrige uke. Dersom forrige uke ikke inneholder et item fra denen uken skal man sette result = "nykommer".  Les mer

Les mer
Her viser vi 2 måter å sette opp en databasekobling i app.Config filen i din ASP.NET applikasjon. Vi viser også hvordan du oppretter et nytt SqlConnection objekt og benytter databasekoblingen fra konfigurasjonsfilen.  Les mer

Les mer
Her viser vi 2 eksempler på hvordan du kan fjerne html fra en teskt streng. I det første eksemplet har vi laget en metode som kan benyttes til å fjerne / strippe html fra en tekst streng. Metoden har 2 inputs; selve tekst strengen som skal strippes samt en bolsk verdi som angir om html skal fjernes helt eller gjøres harmløs ved å bytte ut tegn til html ekvivalenter. Det andre eksempelet er en funksjon som viser hvordan man kan fjerne en konkret html tagg fra en tekst string. Input til funkjsonen er hvilken tag du ønsker å fjerne (feks <div>), samt tekst stringen du ønsker å fjerne fra.  Les mer

Les mer
En bug i AJAX Versjon 1 under 2.0 Framework kan føre til at du får en Sys.WebForms.PageRequestManagerParserErrorException. Her viser vi hvordan denne feilen kan unngås.  Les mer

Les mer
Her viser vi hvordan du kan gjøre om en dato fra "04/25/2009 10:00 AM" til "25.04.2009 10:00:00" ved hjelp av DateTime.ParseExact.  Les mer

Les mer
Når man lager innholdslister kan det være dumt å vise saker med identisk tittel i samme liste. Her viser vi hvordan du kan unngå dette ved å bygge en ny collection som sjekker om tittel ligger i en hashtable fra før eller ikke.  Les mer

Les mer
Her viser vi et kodeeksempel på hvordan du kan liste ut alle roller fra Role Provider i en Repeater Control. Siden Role Providerens GetAllRoles() metode returnerer et String Array kan ikke dette bindes til en Repeater kontroll direkte. Derfor oppretter vi et Role objekt og en Generic Collection som vi fyller med data fra String Array'et. Deretter binder vi vår Role Collection til Repeateren.  Les mer

Les mer
Her beskriver vi hvordan du enkelt kan vise en advarselboks (warning box) når en bruker klikker på en knapp. Dette er nyttig å bruke for å feks forhindre feilsletting av data. Klikker brukeren på "Ja" vil koden kjøre som vanlig, klikker brukeren på "Nei" vil ikke koden fortsette å kjøre. Det vil med andre ord si at om brukeren klikker "Nei" er det det samme som om brukeren ikke hadde klikket på knappen.  Les mer

Les mer
I dette eksempelet har vi et AJAX TabPanel med 2 Panels. Innholdet i første Tab kan feks være et registreringsskjma, mens i andre Tab har man mulighet til å feks slette innhold. Når en registrering eller sletting blir utført ønsker vi å vise en melding i en label under Tab Panelet. Når man trykker på en ny Tab, vil vi at denne meldingen skal forsvinne, dette løser vi ved hjelp av et JavaScript (hideMessage) som blir kjørt ved OnClientClick på Tab Panelet. Javascriptet finner labelen som så skal skjules ved hjelp av labelens ClientId (lblMessage.ClientID).  Les mer

Les mer
Her viser vi et eksempel på hvordan man lager en klasse med både input og output parameters. Klassen returnerer en samling av brukere (user collection) på bakgrunn av input parametre. I tillegg har vi en output parameter som vi benytter til å returnere antall brukere totalt som en interger.  Les mer

Les mer
I denne artikkelen viser vi hvordan man autentiserer mot Facebook og henter ut informasjon om venner og lignende for så å kunne presentere det på egen nettside. Du kan dermed lage spennede funksjonalitet for å feks invitere Facebook medlemmer til å bli medlem på din nettside osv. Bare fantasien setter begrensningene, her viser vi hvordan du kommer i gang!  Les mer

Les mer
Om du skriver ut dagens dato vhja DateTime.Now() vil det sannsynligvis ha et datoformat tilsvarende dd.mm.yyyy. Om du er avhengig av å få ut datoen med et annet datoformat, feks yyyy-mm-dd, er det en meget enkel løsning på dette. Her viser vi hvordan du kan velge forskjellig datoformater samt en detaljert oversikt over alle valg mulighetene du har!  Les mer

Les mer
Her viser vi hvordan man enkelt kan skrive ut 10 elementer fra en collection som i utgangspunktet består av et større antall elementer. Vi lager en enkel løkke som går igjennom vår collection, dersom løkken har gått 10 eller flere ganger avbryter vi den ved å benytte "break".  Les mer

Les mer
I ASP.NET 2.0 kan man på en snedig måte lage en "Under oppdatering" -side for hele ditt nettsted kun ved å legge til en enkelt fil på rot nivå! Her forklarer vi hvordan dette gjøres.  Les mer

Les mer
I dette kodeeksemplet viser vi hvordan du kan hente all info fra en html side og legge informasjonen (html koden) i en variabel. Dette er nyttig hvis en nettside viser et resultat du ønsker å få tak i for å senere kunne benytte deg av dette. Et eksempel kan være en .aspx fil som skriver ut antall brukere på en nettside, og du ønsker å hente dette tallet og behandle dette videre i en ekstern applikasjon.  Les mer

Les mer
Dette kodeeksemplet viser hvordan du kan benytte en Dictionary (Key Value Pair) til å holde på data. Her henter vi data fra en database (ID og Navn), og lager en BlogCollection av typen Dictionary. Deretter looper vi igjennom dataene og legger dem en etter en inn i vår BlogCollection. Til slutt binder vi denne collection til en Repeater kontroll.  Les mer

Les mer
I dette kodeeksemplet oppretter vi en klasse vi kaller "Blog". I denne klassen oppretter vi egenskapene "BlogId", "UserId" og "Title". Vi viser så hvordan man tar ut data fra databasen, og oppretter en generic collection som vi fyller med data (blogger). Denne collection legger vi inn i cache'n, samtidig som vi binder den til en repeater kontroll. Neste gang man forsøker å laste siden vil koden se at vår collection allerede ligger i cache, og vi henter så dataene derfra. Dette er smart for å minimere database-trafikken, noe som igjen gir økt ytelse!  Les mer

Les mer
En måte å sentralisere globale variabler ol er å legge dem i Web.config fila i prosjektet ditt. Her viser vi hvordan du oppretter en global variabel i Web.config og hvordan du i din ASP.NET side får tak i verdien og skriver den ut.  Les mer

Les mer
Om du har behov for å sende alle brukere som besøker en/flere side(r) til en annen side kan dette gjøres rett i Web.config fila. Googlebot og tilsvarende roboter vil ikke merke at de bir sendt til en ny destinasjon når man redirect'er på denne måten! Det er også en meget enkel og oversiktlig måte å gjøre dette på.  Les mer

Les mer
Ofte ønsker man å kryptere en tekst string for senere å kunne dekryptere denne. Det kan feks være nyttig når du lagrer sensitiv informasjon som brukernavn eller passord i en cookie. Her har vi laget en klasse som inneholder en funksjon kalt "Encrypt" og en funksjon kalt "Decrypt". Disse funksjonene har 2 inputs, det ene er strengen som skal krypteres / dekrypteres, det andre er en nøkkel (key) du selv velger for å kryptere / dekryptere. Nøkkelen kan være hva som helst, feks ordet "heisann". Eneste kriteriet er at nøkkelen er lik ved kryptering og dekryptering.  Les mer

Les mer
LINQ står for .NET Language Integrated Query og er en måte å legge inn, hente ut eller oppdatere data i en database i .NET 3.5 rammeverket. Her viser vi eksempler på hvordan nettopp dette gjøres ved hjelp av LINQ!  Les mer

Les mer
Dette kodeeksempelet viser hvordan du i Code Behind kan tilordne en knapp CommandArgument som er en annen kontroll sin ClientID. Til dette bruker vi "OnItemDataBound". Utgangspunktet er at vi har en repeater som lister ut en tekstboks og en knapp x antall ganger. Hver enkelt knapp skal ha CommandArgument = tekstboksens ClientID. På denne måten kan du ved å klikke på knappen som "tilhører" tekstboksen få tilgang til å feks sette inn en tekst i korrekt tekstboks ved bruk av JavaScript og document.getElementById(ClientID). Vi viser også hvordan man ved hjelp av "OnItemCommand" kan åpne en popup med ClientID som parameter for senere å kunne skrive tekst tilbake til korrekt tekstboks.  Les mer

Les mer
Dette eksempelet viser hvordan du ved hjelp av javascript metoden window.showModalDialog() kan lage en popup som returneren en verdi til en tekstboks. I eksempelet har vi en repeater som inneholder en tekstboks og en knapp som repiteres x antall ganger. Når man klikker på "browse"-knappen ønsker man at en popup skal åpnes for å velge innhold å sette inn i tilhørende tekstboks. Vi benytter tekstboksens ClientID for å senere kunne vite hvilken tekstboks man skal skrive verdien tilbake til med javascript funksjonen "openFileDialog".  Les mer

Les mer
Her lager vi en klasse (MyPageData) som arver fra Dictionary. I denne klassen har vi en strongly typed property med navn "PageName". Her viser vi hvordan du kan opprette en Collection (myPageDataCollection) og legge inn objekter av typen "MyPageData" i denne. I eksempelet er "PageName" en Strongly Typed property, mens "Index" er Loosely typed. Ved hjelp av den geniale klassen "MyPageDataComparer" vil man kunne sortere collection BÅDE på Strongly Typed properties og Loosely Typed properties. Til slutt viser vi hvordan man ved hjelp av en foreach-løkke kan liste ut dataene man akuratt har lagt inn i collection, både med og uten sortering.  Les mer

Les mer
Dette eksempelet viser hvordan du kan lage en klasse som kan benyttes til å sortere en hvilken som helst Custom Collection basert på valgt property. Dette er mulig siden vi her benytter Generics!  Les mer

Les mer
Her vises 2 små kodeeksempler på hvordan du kan lage en nullable property, dvs en egenskap fungerer med NULL verdier. I eksempelet skal verdien Page["MenuIndex"] returneres om den ikke er null, hvis ikke skal verdien 1 returneres.  Les mer

Les mer
Denne artikkelen tar for seg en rekke funksjoner som kan benyttes til å manipulere tekst stringer i ASP.NET. Vi viser kodeeksempler for bruken av Trim, TrimStart, TrimEnd, IndexOf, Replace, Remove og Split. Har du behov for å utføre handlinger og endringer av tekst stringer er dette artikkelen for deg!  Les mer

Les mer
Dette kodeeksempelet viser hvor enkelt det er å lage en filopplaster i ASP.NET 2.0. Vi benytter asp:FileUpLoad kontrollen og viser hvordan du kan laste opp alle typer filer, kun bildefiler, og hvordan du sørger for at det er mulig å laste opp store filer (større enn 4MB som er default).  Les mer

Les mer
Her viser vi hvordan du kan sette opp databasekoblingen i en egen konfigurasjonsfil (connectionStrings.config) og hvordan man benytter en slik løsning. Eksempelet viser hvordan du setter opp web.config, connectionStrings.config og hvordan du oppretter en klasse (Common.cs) som returnerer databasekoblingen fra konfigurasjonsfilen. Til slutt viser vi et kodeeksempel på hvordan vi lager en metode som benytter oppsettet til å kommunisere med databasen.  Les mer

Les mer
Jobber du med asp.net 2.0 og code behind programmering kan du ofte oppleve å bruke unødvendig mye tid på å komplilere prosjektet ditt. Spesielt kan ting gå veldig tregt i større prosjekter. Her forklarer vi hvordan du under utvikling kan slippe å komplilere prosjektet ditt etter endringer code behind. Dette vil spare deg for mye tid!  Les mer

Les mer
Instr funksjonen i VB-script er en enkel måte å sjekke om en streng inneholder en spesiell bokstav eller et ord, slik gjør du det i C#:  Les mer

Les mer
Ofte er det nyttig å avgjøre om en kontroll som listes ut i feks en repeater skal vises eller ikke ved å sette kontrollens "Visible" egenskap til en Code Behind funksjon. Denne funksjonen kan da ha en input som bestemmer om den skal returnere "True" eller "False". Det er viktig å skille mellom måten funksjonen kalles på slik at man ikke returnerer tekstveriden "True" eller "False", men den boolske verdien True eller False. Da unngår du feilmeldingen "Cannot create an object of type 'System.Boolean' from its string representation". I eksempelet vil PlaceHolder'en vises om Body-feltet ikke er blankt.  Les mer

Les mer
Denne artikkelen viser hvordan du kan lese info fra en komma separert tekstfil. Vi leser først ut all infoen fra tekstfilen, deretter splitter vi (ved hjelp av split funksjnen) stringen på "komma" tegnet og legger hvert element i et array. Så looper vi igjennom array'et og skriver ut hvert enkelt element. Vi viser også hvordan du kan plukke ut ett enkelt element, i dette tilfellet det første elementet i array'et.  Les mer

Les mer
Denne artikkelen omhandler bruken av Cache Dependency i ASP.NET. Det er meget nyttig å benytte dette hvis du ønsker at cache'n skal være avhengig av en parameter (dependency). La si du har en løsning der du ønsker å slette cachen etter at du har oppdatert en artikkel, da er det smart at man har en dependency på feks stingen "article". Dermed kan man i en og samme operasjon slette all cache med denne dependency, feks flere forskjellige typer artikkellister ol.  Les mer

Les mer
Det er smart å lage en egen feilhåndterer som gir brukeren en beskrivende melding om hva som har gått galt ved en eventuell feil/error på nettsiden din. Likevel er det ikke alltid så greit å forutse alt som faktisk kan gå galt, og i disse tilfellene er det greit å håndtere disse unntakene på en fornyftig måte. Her forklarer vi hvor enkelt dette faktisk kan gjøres i asp.net!  Les mer

Les mer
Vanligvis anbefales det at man skiller mellom funksjonalitet og layout når man programmerer i asp.net. Dette gjøres ved at man legger layout i aspx filen, og funksjonaliteten (dine metoder ol) i tilhørende aspx.cs (c#) eller aspx.vb (vb.net) fil. Det er ikke alltid det er hensiktmessig skille dette i flere filer, og her viser vi et eksempel på hvordan man setter opp en aspx fil uten bruk av code behind. Vi viser hvordan man importerer Namespace's, logger inn mot database, oppretter metoder for å hente ut forskjellig typer data og binder det hele til dine webkontroller.  Les mer

Les mer
Denne artikkelen viser hvordan man i ASP.NET kan forandre utseende på hele ditt nettsted ved å benytte "Skins" eller "Themes". Ved kun å endre "Theme" parameteren i @Page direktivet kan du endre hvordan knapper, tekstbokser og kontroller generelt skal se ut.  Les mer

Les mer
Dette kodeeksempelet vier hvordan man kan benytte personaliseringsfunksjonaliteten i ASP.NET. Ved å sette opp web.config med "profile providers" og databasen "aspnetdb" kan man i asp.net koden benytte en egen funksjonalitet for å håndtere personalisering for dine brukere.  Les mer

Les mer
Denne artikkelen viser 4 eksempler på bruk av caching i asp.net. Først viser vi ren "OutputCache", deretter "OutputCache med VaryByParams", så "OutputCache med Substitutions" og til slutt "OutputCache i Usercontrols".   Les mer

Les mer
Denne koden viser hvordan man kan kjøre et javascript code behind i asp.net etter at en side er ferdig lastet. Man kan også kjøre javascript code behind ved å benytte Page.ClientScript.RegisterClientScriptBlock (i ASP.NET 2.0 benyttes ClientScriptManager), men denne kjører før siden er lastet.  Les mer

Les mer
I dette eksemplet har jeg 2 objekter, det ene heter "Link" og det andre heter "Log". Disse benyttes i et system som logger antall klikk på linker. I tabellen "tblLog" lagres info om hvert klikk, samt ID'en til linken som logges. I "tblLink" lagres informasjon om de linkene som skal logges. Når vi skal ta ut Log-info fra vår "Loghandler", så vil vi samtidig trenge å hente ut informasjon fra Link objektet. Denne artikkelen viser 3 forskjellige metoder å gjøre dette på!  Les mer

Les mer
Når du deklarerer interger variabler i asp.net kan man velge mellom int8, int16, int32 og int64. Denne artikkelen viser hvor stor plass/range hver av disse datatypene opptar.  Les mer

Les mer
Denne artikkelen viser hvordan du kan lage et eget definert artikkel-objekt (Article.cs) bestående av "Tittel", "Ingress" og "Body". Vi viser også hvordan man lager en egen "handler" (ArticleHandler.cs) som benytter artikkel-objektet. ArticleHandler.cs består av 2 forskjellige metoder for å legge inn en ny artikkel ved bruk av vårt egendefinerte artikkel-objekt. Tilslutt viser vi hvordan man kan lage et collection object for å håndtere en samling av artikler (objekter).  Les mer

Les mer
Dette kodeeksempelet viser hvrordan man kan kjøre en redirect (eller andre javascript) fra din code behind kode (feks defalt.aspx.cs). I mitt tilfelle var det nødvendig for å sende brukeren til en annnen side og ut av et frameset. Hvis ikke ville brukeren ble redirect'et inne i frameset'et.  Les mer

Les mer
Dette kodeeksempelet viser hvordan man kan plukke ut en del av en string ved hjelp av metodene "Substring()" og "LastIndexOf()". Vi har en string som består av id'er adskiltmed komma (kommaseparert), vi ønsker å ta ut nest siste ID i stringen uavhengig av hvor mange ID'er stringen består av!  Les mer

Les mer
En Tabs meny er en meny som består av arkfaner. Når man klikker på et menypunkt/arkfane, så vil innholdet under denne vises under, pent rammet inn og tilordnet den arkfanen du trykket på. Dette er meget lett å lage ved hjelp av AJAX's TabContainer kontroll!  Les mer

Les mer
Denne detaljerte artikkelen gir deg all informasjon du trenger for å komme igang med AJAX! Vi forklarer hele installasjonsprosessen, hvordan du konfigurerer en ny eller eksisterense webside til å kunne benytte AJAX funksjonalitet, og hvordan du kan legge inn AJAX Control Toolkit i verktøykassen i Visual Studio. Se også AJAX downloads under "Gratis software - Server og web" i menyen til venstre.  Les mer

Les mer
Denne artikkelen omhandler forskjellige metoder å cache data på i ASP.NET. Ved å benytte caching kan man unngå å hente samme data fra databasen flere ganger, i stedet lagrer man det i minnet på serveren slik at det senere kan hentes derfra. Dette sparer databasen for mange unødvenige oppslag, noe som til slutt gir en bedre ytelse. Vi viser hvordan man ved hjelp av Partial Page Caching, OutputCache og OutputCache Substitutions kan cache hele, eller deler av -en side. Til slutt viser vi et kode-eksempel på hvordan man kan cache innhold hentet fra en XML fil, og hvordan vi kan måle hvor mye ytelsen øker ved å benytte caching!  Les mer

Les mer
Når man skal sende parametre til en SQL Spørring kan dette gjøres på flere måter. I denne artikkelen viser vi 3 forskjellig måter å gjøre dette på i ASP.NET, alle måtene gir samme resultat til tross for at metode 1 er langt mer effektiv å skrive. Metode 2 gir derimot flere muligheter som feks å angi ParameterDirection (om dette er en inn eller ut parameter). Metode 3 (AddWithValue) er ny i 2.0 rammeverket, og er den metoden som krever minst kode.  Les mer

Les mer
Man har mulighet til å lage funksjoner og annen funksjonalitet i en egen assembly (.dll) og få tilgang til denne funksjonaliteten direkte fra SQL Server. Her vises hvordan dette gjøres!  Les mer

Les mer
I Visual Studio kan du opprette et SQL Server prosjekt og utføre database spørringer ol utenfor SQL Server. Man angir hvilken SQL server man jobber mot, og hva spørringen skal hete. Spørringen (her: "uspAntallProdukter") vil automatiskbli opprettet på SQL Serveren når den kjøres (read only), men selve funksjonaliteten vil ligge eksternt som en assembly (.dll).  Les mer

Les mer
Dette kodeeksempelet viser hvordan man kan lage en metode som returnerer et SQLConnection object, og hvordan denne metoden kan benyttes. Ved å bruker Using vil man sørge for at connection objektet lukkes autiomatisk etter bruk.  Les mer

Les mer
Her vises hvordan man lager en property med Viewstate som returnerer ID utifra ID i querystringen. Det returneres "0" dersom ingen ID finnes.  Les mer

Les mer
Liste over shortcuts i Visual Studio 2005. Lær disse, øke din produktivitet :)  Les mer

Les mer
Dette kodeeksempelet viser hvordan du kan benytte deg av dialogbokser i .NET, og hvordan du kan utføre handlinger på grunnlag av valg i disse.  Les mer

Les mer
Dette eksempelet viser hvordan man kan lage sitt eget Data Access i ASP.Net. Her Lager vi en klasse med navn "ConnectionManager" med en metode kalt "GetConnection". Denne metoden sørger for å åpne koblingen til databasen, og returnerer et Connection Objekt klar til bruk. Metoden "GetConnectionToLogDatabase" gjør tilsvarende operasjon, men her mot en annen database. Et tips ved bruk av DataAccess er å benytte "Using" i ASP.Net, det vil sørge for Connection objektet vil bli korrekt lukket / disposed.  Les mer

Les mer
Her vises et kodeeksempel for bruk av transkasjoner i asp.net. Ved bruk av transaksjoner vil ingen handling bli utført vi kjører er "commit" på transaksjonsobjektet. På Denne måten sikrer man seg at alt gikk korrekt før man fakisk utfører en operasjon. I eksempelet benytter vi oss også av Connection objektet vist i artikkelen om "DataAccess". Legg merke til bruken av "Using" for å lukke / dispose connection objektet etter at det er benyttet.   Les mer

Les mer
Har opplevd at feks "this.drpMonth.SelectedItem.Value = 1975" ikke velger 1975 som valgt verdi i en dropdown, men heller legger til dette valget øverst i html koden i stedet. Her vises en annen måte å sette valgt verdi (feks "1975") i en dropdownlist etter at det er fyllt med data.   Les mer

Les mer
Denne koden viser hvordan du kan lage metoder som returnerer faste verdier. Dette er nyttig når du i en applikasjon gjentatte ganger benytter den samme verdien. Det kan feks være at du skal vise innhold utifra en kundeID som er gitt ved en login, eller en setting (tid) til bruk ved caching.  Les mer

Les mer
Denne koden viser hvordan man kan cache et objekt, og hente det fra cache om det ligger lagret der. Gjør det ikke det vil det legges i cache for senere bruk.  Les mer

Les mer
Noen ganger kan det være aktuelt å koble til en masterpage dynamisk i stedet for å sette den manuelt i <%@ Page directive %> feltet . Det kan feks være når man skal lage forskjellige maler som en bruker kan velge mellom i en publiseringsløsning, eller om du ønsker at brukeren skal kunne velge mal på siden "runtime"  Les mer

Les mer
Denne artikkelen viser hvordan man kan lage en manuell caching i ASP.NET. I eksempelet sjekker man om artikkel-objektet ligger lagret i minnet. Gjør det det, så sjekker man om det er forskjellig fra det man skal lagre. Er det det så blir det utført en handling (Cmd.ExecuteNonQuery();).  Les mer

Les mer
Her vises hvordan man manuelt kan cache'e data, og benytte den cache'de dataen senere. Eksempelet består av en property som returnerer et cache't objekt kalt "info". Finnes objektet i cache'n, så returneres det objektet. Finnes ikke objektet i cache'n, så hentes objektet ut og retuneres. Det vil da også bli lagt i cache'n for senere bruk.  Les mer

Les mer
Om du f.eks. har en tabell med artikler som er sortert etter verdi i en kolonne, og du får et brudd i denne rekken pga sletting eller flytting av en artikkel, kan det være smart å oppdatere rekken med sorteringsnummer. Det beste er fremdeles å gjøre dette v.h.a Stored Procedures med cursor, men om du ønsker å gjøre det server-side i koden, kan det gjøres på følgende måte:  Les mer

Les mer
Her vises hvordan man jobber med dato objektet i asp.net. Er datoen mindre enn en angitt dato (her: 28 februar 2007) skal en asp:panel vises, hvis ikke skal den skjules.  Les mer

Les mer
Her vises hvordan man kan validere en checkbox, altså sjekke om den er avkrysset eller ikke. Vi Bruker et lite javascript for klientvalidering, men også en serverscript for de klienter som ikke støtter javascript.  Les mer

Les mer
Når man feks skal logge inn, så er det greit at brukerer slipper å måtte trykke på login-knappen. Dette betyr at ved å trykke på "Enter" bør samme prosedyre kjøres som ved å trykke på login-knappen. Her vises hvordan man kan kalle en prosedyre ved å benytte DefaultButton egenskapen.  Les mer

Les mer
Her vises hvordan man kan inndele kode i kodeblokker. Dette er kjekt å benytte for å få et ryddig og oversiktlig prosjekt.  Les mer

Les mer
Her vises 2 funksjoner som gjør om linker i en tekst til aktive linker slik at de kan klikkes på. Fungerer både på vanlige linker, og på mail-linker.  Les mer

Les mer
Dette eksempelet viser hvordan du kan lage en bekreft dialogboks på en knapp, dette er nyttig for å få en person til å bekrefte feks en sletting!  Les mer

Les mer
Dette eksempelet viser hvordan man leser en RSS feed, og viser dataene pent i en GridView vhja ItemTemplate og enkel formatering. Dette er en utmerket måte å utveksle data mellom forskjellellige portaler ol.  Les mer

Les mer
I VB benyttet vi Left() funksjonen for å kunne ta ut en del av en tekst string. Skal du gjøre det samme i C# må du benytte Substring funkjsonen. HEr vises syntax-forskjellen mellom Left() og Substring(). Eksempelet viser de 16 første tegnene i en string.  Les mer

Les mer
Her vises 2 eksempler på hvordan man Code Behind kan benytte regulæreuttrykk for å validere gyldighet i feks et tekstfelt eller en verdi.  Les mer

Les mer
I asp.net benytter vi StringBuilder for å bygge opp en tekst string. Her er et eksempel på hvordan vi kan bygge opp en tekststring med linjeskift som skal benyttes som body tekst i en email (ren tekst).  Les mer

Les mer
Denne koden viser hordan du kan lage et mailskript som på en enkel måte kan benyttes fra alle filer i din webløsning. Vi lager en kasse som kun forventer input som avsender, mottager osv. Deretter kaller vi denne klassen med ønskede inputs og mailen sendes med denne informasjonen!  Les mer

Les mer
Denne koden viser hvordan man manuellt kan lage en prosedyre som manuellt validerer feltene i en brukerregistreringsform. Vi benytter også regulære uttrykk for å sjekke at epost, brukernavn ol er gyldige.  Les mer

Les mer
Første kodeeksempelet viser hvordan du kan hente datoen fra et tekstfelt (dd.mm.yyyy) og lagre det i databasen. Dette vil feile om du prøver å gjøre det direkte (String was not recognized as a valid DateTime), men ved å bruke ParseExact løses problemet! Eksempel to viser hvordan man kan gjøre jobben direkte i databasen (stored procedure) vjha Dateformat dmy.  Les mer

Les mer
Dette artikkelen viser en mengde med måter og metoder man kan jobbe med datoer i asp.net på. Etter dette er det ikke lenger noe problem med datoer ;)  Les mer

Les mer
Man kan formatere et felt i en datagrid direkte i "grid'et" om dette er øsnkelig. Man kan også formatere feks hvordan datoen vises i en label fra code behind. I dette eksempelet ønsker vi å vise datoen med et datoformat tilsvarende dette: "1 januar 2007".   Les mer

Les mer
Dette eksempelet viser forskjellen på hvordan man bygger opp en "Select Case" i VB og C#.  Les mer

Les mer
Dette eksempelet viser hvordan string.format metoden kan benyttes til å bygge opp en tekst-string.  Les mer

Les mer
Denne artikkelen viser hvordan du setter opp en løsning som krever login. Brukernavn og passord blir i dette eksempelet lagret i klartekst i Web.Config fila. I login.aspx.cs setter vi en cookie = brukernavn hvis brukeren taster korrekt brukernvn og passord. Hvis ikke vises en feilmelding.  Les mer

Les mer
Dette eksempelet viser hvordan man lager en property som returnerer en ID som hentes fra QueryStringen.  Les mer

Les mer
Denne artikklen viser hvordan du kan binde data til en GridView, og oppdatere et felt direkte. Ved hver rad er det en "Edit" knapp, når denne trykkes vil angitt felt vises i en textboks slik at det kan regiseres. "Edit" knappen blir automatisk byttet ut til en "Update" og "Cancel" knapp. Feltet oppdateres når du endrer innholdet og trykker "Update".  Les mer

Les mer
Dette eksempelet vser hvordan man lager GridView-pageing i asp.net 2.0 / c#. Vi viser 2 måter å gjøre dette på, både vhja av DataTable og DataSet. Vi viser også hvordan vi kan hete ut et felt av en DataTable (dt.Rows[0].ItemArray[4].ToString();)  Les mer

Les mer
Dette eksempelet viser hvordan man kan hente ut en verdi fra databasen og presentere dennen i en literal-kontroll. I stedet for å bruke en DataBind benytter vi her en "While (dr.read())" -metode.  Les mer

Les mer
Denne koden viser hvordan du kobler til en database, henter ut data (Stored Procedure) og presenterer dette i en Gridview. Vi bruker ASP.NET 20 og C#.  Les mer

Les mer
Her vises hvordan man lager en funksjon i code-behind fila (ASPX.CS) for så å bruke resultatet av funksjonen til å sette Visible = True/False i code-front fila (ASPX).  Les mer

Les mer
Dette kodeeksemplelet viser syntax-forskjellen mellom C# og VB.NET på hvordan man lager en prosedyre som blir kjørt ved Click-hendelsen på en knapp. Vi viser også hvordan man benytter CommandArgument og CommandName på en server-kontroll.  Les mer

Les mer
Dette kodeeksempelet viser hvordan man kan kalle / kjøre et javascript når man klikker på en asp:button server kontroll.  Les mer

Les mer
Denne koden vises hvordan man manuelt lager et array, og hvordan man binder dette arrayet til en repeater. Vi benytter også OnItemCommand på repeateren og CommandArgument på en LinkButton for å utføre en handling på grunnlag av "linkbutton-verdien" i repeateren.  Les mer

Les mer
Dette innelegget forklarer hva som må gjøres for å kunne benytte seg av en variabel i layout fila (ASPX) som er opprettet Code Behind (ASPX.CS). Vi viser 2 kodeeksempler, det ene setter klasse ID'en i en <DIV> fra Code Behind; det andre ekempelet bruker en property for å sette UserID'en i en link.  Les mer

Les mer
Her har vi en foreach-løkke som looper igjennom alle items i en repeater. Denne repeateren inneholder en radiobuttonlist (som vises hver gang repeateren repeterer) som har flere radiobuttons. Ved hjelp av FindControl metoden finner vi ønsket radoibuttonlist og skriver ut valgt radiobutton i hver radiobuttonlist.  Les mer

Les mer
Dette lille kodeeksempelet viser syndax-forskjellen mellom C# og VB.NET når man skal benytte en Repeater-kontroll. DataBinder.Eval må benyttes i C#!  Les mer

Les mer
Her vises hvordan man lager en property som benytter ViewState.  Les mer

Les mer
Denne koden viser hvordan du kan lage et array som inneholder de valgene du har gjort i en CheckBoxList. Dette arrayet kan feks så benyttes som en input til en prosedyre for å få ut info som matcher valg i CheckBoxListen.  Les mer

Les mer
Denne artikkelen viser hvordan du kan lage dine egne Custom Webcontroller. Vi oppretter først et prosjekt og programmerer vår webcontrol der. Deretter Add`er vi en website, og tar i bruk webkontrollen i denne løsningen. Webkontrollen består av en lieral-kontrol (ledetekst - property), en tekstboks og en knapp. Man kan selv velge teksten på literalkonrollen vhj en property på Web Controllen, klikker man på knappen skal teksten i tekstboksen vises i en label på websiden som benytter vår fantastiske Custom Web Control.  Les mer

Les mer
Denne koden viser hvordan man kan søke i en database, og presentere søkeresultatet i en "custom" GridView med Pageing. I SQL-setningen søker vi etter forekomster i tblArticle, men det må oppfylles kriterier i tabeller relatert til denne tabellen.  Les mer

Les mer
Dette kodeeksempelet viser hvordan du kan tilpasse en ASP:GridView slik du selv måtte øsnke det. Her slår vi av AutoGenerateColumns og benytter ItemTemplate for å skreddersy vinsingen i vår GridView.  Les mer

Les mer
Denne prosedyren viser hvordan du kan endre på / erstatte innhold i en DataTable før du binder den til feks en DataGrid. Dette er meget nyttig hvis du feks lister ut priser (som i dette kode-eksempelet), men trenger å legge til "Kr" før selve beløpet som ligger lagret i databasen.  Les mer

Les mer
I ASP.NET 2.0 har man mulighet til å lage noe som kalles "MasterPages". Dette er enkelt og greit en slags mal som inneholder de elementer som er gjentagende på et nettsted. Dette er ofte menyer, design ol. En masterpage erstatter altså rammeverket vi tidligere inkluderte på våre sider. Når du skal opprette en ny side i en webløsning som benytter masterpages, så oppretter du en side på grunnlag av den masterpage du ønsker. Man kan ha flere masterpages for samme nettsted. Artikkelen viser hvordan man setter opp, og benytter, masterpages!  Les mer

Les mer
Her beskrives hvordan man kan lage thumbnail i asp / asp.net på en meget enkel måte. Dette gjør at man slipper å laste store bilder, men kan skalere dem ned automatisk og vise et lite bilde uten å overføre masse unødvendig data.  Les mer

Les mer
Vanligvis så pleier man å bruke en repeater til å liste ut fekst produkter i en liste under hverandre (1 produkt per linje). Men hva gjør du hvis du øsker å lsite produkter i 2 kolonner (2 og 2 ved siden av hverandre)? Denne artikkelen viser deg hvordan dette løses i ASP.NET, samt gir tips om en annen måte å gjøre dette på uten repeater!   Les mer

Les mer
Svaret er både ja og nei, det kommer an på hvordan du lager applikasjonen din. Denne artikkelen forteller hvordan man kan få dette til å fungere!  Les mer

Les mer
Denne artikkelen viser hvordan du kan lage et eget objekt med tilhørende egenskaper/properties. Deretter fyller vi objektet med data, og til slutt viser vi disse dataene ved å skrive ut verdier samt binde en arraylist til en datagrid kontroll.  Les mer

Les mer
Denne webservicen henter 10 siste artikler fra en database, og legger dem i et DataSet. Deretter lager vi en asp.net side, kobler oss til webservicen og viser disse dataene i en datagrid.  Les mer

Les mer
Her er et enkelt eksempel på hvordan man lager en WebService i ASP.NET (2.0)  Les mer

Les mer
Denne koden fuller dropdown-listen "drpDay" med dager, dvs fra 1 tol 31.   Les mer

Les mer
Enkleste måte å vise flere felter (feks fornavn og etternavn til en person) i en dropdownlist i ASP.net er å legge sammen feltene i en Stored Procedure, og deretter binde resultatet til dropbownlisten. Her vises hvordan dette gjøres.  Les mer

Les mer
Når du har fyllt en dropdown med data fra databasen, er det i mange tilfeller nødvendig å legge til et ekstra valg i den. Feks et "Velg her..." valg slik at man ikke viser et felt fra databasen som default. Her vises hvordan man enkelt kan får til dette!  Les mer

Les mer
Denne Stored Procedure er meget kraftfull. Den har dynamsik input av sorteringsfelter, noe som gjør at man kan sende inn i SP'en hvilken kolonne det skal sorteres etter, og om det skal sorteres med DESC eller ASC (stigende eller synkende). Slik kan man bestemme selve sorteringen i ASP.NET koden, og sende det inn i Stored Procedure'n. Måten dette gjøres på er å lage en Stored Procedure som Executes i SQL Server! Koden viser også hvordan du kan la være å vise info fra en tabell (tblProject) avhengig av om en annen tabell (tblStatus) oppfyller et kriterie (en verdi). I dette eksepelet viser man ikke info fra tblProject hvis statusID i tblStatus ikke er "0".  Les mer

Les mer
Dette kodeeksempelet er genialt! Når en datagrid bindes (ItemDataBound), så vil denne koden sjekke om veriden i row(5) (rad 5) er "True" eller "False" fra databasen. Er den "False", så skal ImageButton (imgComplete) vises, og er den "True" så skal den skjules. Koden finner også kontrollen "lblStatus", og setter fargen på den til "LimeGreen" hvis imgComplete ikke vises. Ellers skal den ha fargen "Blue".  Les mer

Les mer
Dette koeeksemplet viser hvordan man kan skreddersy datagrid'et slik at man viser de kolonnene man ønsker, legger til egne og tilpasser det hele. Vi benytter bla BoundColumn, TemplateColumn og EditCommandColumn.  Les mer

Les mer
Dette eksemplet viser hvordan man kan legge inn data i en database og ta høyde for at noen felter er blanke (NULL).  Les mer

Les mer
Denne artikkelen viser en mengde eksempler på hvordan du kan jobbe med tid og dato i ASP.NET. Vi manipulerer datoer på forskjellige måter for å vise hvordan man eksakt kan få dato-formatet man måtte ønske.  Les mer

Les mer
I ASP.NET har man mulighet til å kjøre javascript på serversiden. I dette eksempelet viser vi informasjon i en annen fil avhengig av input til javascriptet som ligger i den første fila. I Fil A laster vi opp et bilde, i fil B skal dette bildet vises i en <ASP:Image> -kontroll ETTER at bildet er ferdig lastet opp. Bildet vises uten at fila må oppdateres!  Les mer

Les mer
Dette lille eksempelet viser hvordan du på enkleste måte returnerer èn post i en database. Dette er nyttig hvis du trenger hente ut feks en kundes navn eller ligende. I dette eksempelet henter vi ut en kundes filbane og legger denne i en session-variabel. Sentralt her er ExecuteScalar, dette er en metode som Execute'er en query, og returnerer første kolonne i den første raden i resultatet som retrueres av en SQL-spørring.   Les mer

Les mer
Det er meget enkelt å lage en filopplaster i ASP.NET. Frameworket inneholder en egen filopplaster-klasse som gjør at man ved hjelp at svært lite kode kan lagre filer på serveren. Eksempelet viser også hvordan man får tak i informasjon som feks filnav, størrelse, type ol om fila som ble lastet opp.  Les mer

Les mer
Mange lurer på hvordan man kan åpne et popup-vindu ved å klikke på en asp.net kontroll. Her har vi laget et genial funksjon som du kan benytte til nettopp dette.  Les mer

Les mer
Dette er et eksempel på hvordan man kan fylle en dropdown med data. Det vises 2 måter å gjøre dette på; med eller uten bruk av stored procedures.  Les mer

Les mer
Det er flere måter å logge inn på. Denne metoden benytter FormsAuthentication.SetAuthCookie og web.config til å gjøre dette.  Les mer

Les mer
Det er flere fordeler ved å bruke Stored Procedures når man kommuniserer med databasen. Denne artikkelen viser hvordan du i ASP.NET legger inn data i SQL Server ved bruk av nettopp en Stored Procedure. Eksempelet viser også hvordan du utfører nøyaktig samme operasjon UTEN bruk av Stored Procedure.  Les mer

Les mer
Denne artikkelen viser mange nyttige eksempler på regulære uttrykk. Vi viser blandt annet hvordan man sjekker om et felt inneholder 4 tall eller mer, om et felt inneholder 4 tegn eller mer, eller sjekker om det kun inneholder tall (feks et beløp), og kombinasjoner av dette. Vi viser også hvordan man sjekker om en string starter med "http://", og en avansert sjekk av dato og tidsformat samt gyldig epost adresse mm.  Les mer

Les mer
Denne artikkelen tar for seg bruken av Property og Viewstate, og viser en User Contol avhengig av om en bruker har tastet inn et korrekt passord eller ikke. For å kommunisere mellom en ASP.NET side og en User Control lager vi en property som vi benytter til dette. Eksempelet består av 2 filer; register.aspx og ucRegister.ascx (User Control).  Les mer

Les mer
Denne artikkelen sender sjekker om en bruker eksisterer, gjør han/hun det blir brukernavn og passord send. Hvis ikke får brukeren beskjed om at han/hun ikke eksisterer.  Les mer

Les mer
Denne artikkelen tar for seg logg inn / login og logg ut / logout (autentisering) ved hjelp av web.config og Forms Authentication. Du styrer dermed tilgangen til dine nettsider avhengig av oppsettet i applikasjonens web.config fil.  Les mer

Les mer
Det er en fordel å legge connection-stringen i web.config fila, dette for å sentralisere og forenkle. Her vises en god metode for dette.  Les mer

Les mer
I noen tilfeller ønsker man at en usercontrol kun skal vises når et kriterie er oppfyllt. Vi lager en enkel funksjon som håndterer dette!  Les mer

Les mer
Det finnes flere metoder for debugging i ASP.NET. Denne artikkelen tar for seg de ulike metodene, og kommer med gode tips i forbindelse med dette viktige temaet.  Les mer

Les mer
Her forklares den vesentlige forskjellen mellom DataReader objektet og DataSet objektet, samt bruksområder for disse.  Les mer

Les mer
Denne artikkelen forklarer i enkelhet de primære forskjellene mellom kontrollene Repeater, DataList og DataGrid - samt bruksområder for disse!  Les mer

Les mer
Det er helt amatørmessig å ikke legge funksjoner som kan benyttes flere steder i et prosjekt på samme sted! Fy!! Heretter legges alle funksjoner som hører sammen i en egen fil. Koden under viser hvordan dette gjøres :)  Les mer

Les mer
Dette kodeeksempelet viser hvordan du bruker en Repeater-kontroll til å lage en meny på websiden din.  Les mer

Les mer
en klassefil har ikke direkte tilgang til sessions du lager, for å hente inholdet i sessionvariablene du lager må du skrive følgende....  Les mer

Les mer
i asp 3.0 kunne vi spørre feks. if Request.Querystring("catID") = "" then... i .NET gjøres dette på en annen måte...  Les mer

Les mer
Denne subrutinen legger inn en post i databasen og returnerer IDen som ble generert, vha ExecuteScalar og @@IDENTITY. Vi viser også et eksempel som benytter Stored Procedure og SCOPE_IDENTITY til samme oppgave.  Les mer

Les mer
Hvis du har installert IIS etter at Frameworket er installert kan det hende at du får følgende melding når du prøver å kjøre aspx filene på serveren: Server Application Unavailable. I Applikasjons(Program)loggen i Hendelseslisten (Events) får du da følgende feilmelding: Failed to execute request because the App-Domain could not be created. Error: 0x80131500. Da er du nødt til å registrere ASP.NET manuellt i IIS   Les mer

Les mer
I dette eksempelet vises hvordan man vhja DataTable - DT.Rows.Count() - kan få ASP.net koden din til å vise en artikkelliste hvis kategorien inneholder flere enn 1 artikkel. Inneholder den kun 1 artikkel skal man automatisk sendes til en detalj-side med artikkelID'en som parameter i URL'en. Der vil da denne artikkelen vises i sin helhet!  Les mer

Les mer
I "vanlig" ASP benyttet vi Include for å inkludere rammeverk, menyer ol i løsningen vår. I ASP.NET er ikke dette måten å gjøre det på, nå er det UserControls som gjelder. Denne artikkelen viser hvordan UserControls benyttes til dette.  Les mer

Les mer
Dette er et praktisk eksempel hvordan man benytter dropdownlist-kontrollen i ASP.NET.  Les mer

Les mer
Dette kodeeksempelet viser programmeringsmessig forskjellem på et DataSet og en DataReader. Begge kodene gjør det samme, tar ut data fra en database og binder det til en servercontrol (Repeater).  Les mer

Les mer
Placeholder er en kontroll som kan inneholde andre kontroller! Her vises et eksempel på hvordan denne kan benyttes. Når siden lastes vises en knapp i placeholderen med navnet "plhTest". Når knappen klikkes på legges også label-kontrollen inn i placeholderen og viser en tekst.  Les mer

Les mer
Ved hjelp av ItemCommand kan man feks vise detaljinfo om en valgt kunde. I dette eksempelet har vi en kundeliste. Når du klikker på knappen til høyre for en kunde, vil kontaktpersonen for denne kunden vises i toppen av lista/tabellen.  Les mer

Les mer
Denne koden viser data fra en database på den enkleste måten ved hjelp av et dataset.  Les mer

Les mer
I ASP.NET er det en smal sak å sortere data i en tabell etter feks stigende pris, navn osv. Eksempelet viser hvor enkelt dette gjøres i .NET.  Les mer

Les mer
Pageing er enkelt å få til med asp.net. Her forklares i enkelhet hvordan dette gjøres!  Les mer

Les mer
Denne koden henter ID i querystringen, og henter ut data fra databasen utifra denne ID'en. Når du bruker DataSet kan disse dataene behandles direkte med sortering, pageing, legge på serverkontrollere etc.   Les mer

Les mer
En datareader egner seg å bruke når du kun feks ønsker å vise en enkel tabell med data fra en database. Eksempelet under henter ut alle kategorier i en tabell med navn Categories.  Les mer

Les mer
Her kommer forklaring på bruk av NameSpaces med nyttige eksempler. NameSpaces er viktig å bruke for å feks strukturere dine funksjoner i et prosjekt.  Les mer

Les mer
En enumeration (opplisting) er en spesiell type i .NET rammeverket som består av en rekke navngitte konstanter. Selv om du kanskje ikke har opprettet en Enumeration selv har du sannsynligvis brukt Enumerations mange ganger i din hverdagslige programmering.  Les mer

Les mer
Denne koden registrerer fornavn, etternavn, adresse og postnummer. Alle felter blir validert, og postnummer MÅ ha 4 siffer.  Les mer

Les mer
Her vises hvordan man legger inn data i en database i .NET. Fila "db_insert.aspx" inneholder html-formen mens code-behind fila (db_insert.aspx.vb) inneholder koden som legger data inn i databasen.  Les mer

Les mer
Her vises hvordan min i asp.net kobler til en database og viser data på din webside. Dette eksempelet bruker ikke datagrid, noe som man bør benytte til dette.  Les mer

Les mer
Her har fila "label.aspx" en label. I Code-behind fila (label.aspx.vb) kalles funksjonen som setter verdien til labelen opp. Denne funksjonen ligger i fila "funksjoner.vb". For at en funksjon skal kunne benyttes fra filer i prosjektet må den være "Friend shared".  Les mer

Les mer
Koden i dette eksempelet gjør om alle små t-er til store T-er (liten "t" til stor "T") ved hjelp av funksjonen "formatering" som ligger i Code Behind fila.  Les mer

Les mer
Her vises hvordan felter valideres i en .net (ASPX-fil). Veldig enkelt og utrolig kraftfullt!  Les mer

Les mer
Fråga: Måste man installera Windows Component Update?  Les mer

Les mer
Her vises hvordan man kan sende en mail vhja ASP.net.  Les mer


Lag Facebook app.
Lag egne regex.
Lær ASP.NET
CSS Kurs
Expression web 2
Lærefilmer: SEO
Microsoft Virtual PC
CSS Design
Gratis antivirus
ASP.NET AJAX
ASP.NET Caching
Fra ASP - ASP.NET
Dynamisk SQL søk
ASP kalender
Lag WAP-side
ASP.NET Skins
Øk trafikken
3 lags arkitektur
PHP filutforsker

DNS Stuff
Nettverksverktøy
Whois
Vis min IP
Vis min IP
Passord sjekk
Passord generator
Finn filtype
Finn en guide
Finn en test
Virusscan
Infected or not

Fastrente boliglån
Betsjekk.com
Casinobonuser.nu
Nye Casino 2021

Fastname.no

Gratis RSS feed med utvalgte artikler fra WebRessurs.no

Følg WebRessurs.no på Twitter

Tips en venn om WebRessurs.no

Del på Facebook

WebRessurs.no RSS-feed WebRessurs.no JS-feed - Vis saker innen web, IT og programmering på din egen nettside

Google PageRank Checker


WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 12564408.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker