Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (566)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Bruk av ItemCommand i asp:UpdatePanel kontrollen

av Øyvind A. Isaksen
 
For å kunne benytte ItemCommand hendelsen inne i en asp:UpdatePanel kontroll er man nødt til å benytte en Trigger. Her viser vi et kodeeksempel på hvordan dette gjøres.

<asp:UpdatePanel runat="server">
<ContentTemplate>

<asp:DataGrid runat="server" ID="dtgCategories" AutoGenerateColumns="false" OnItemCommand="dtgCategories_OnItemCommand">
<Columns>
<asp:TemplateColumn>
<ItemTemplate>
<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Name") %>
</asp:TemplateColumn>
<asp:TemplateColumn ItemStyle-CssClass="delete">
<ItemTemplate>
<asp:ImageButton runat="server" ID="btnDelete" ImageUrl="Delete.gif" CommandName="Delete" CommandArgument='<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Id") %>' />
</ItemTemplate>
</asp:TemplateColumn>
</Columns>
</asp:DataGrid>

</ContentTemplate>
<Triggers>
<asp:AsyncPostBackTrigger ControlID="dtgCategories" EventName="ItemCommand" />
</Triggers>
</asp:UpdatePanel>


public void dtgCategories_OnItemCommand(object sender, CommandEventArgs e)
{
if (e.CommandName == "Delete")
{
// Gjør noe
}
}

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 12564484.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker