Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (565)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Sortere en Collection ved bruk av Generics

av Øyvind A. Isaksen
 
Dette eksempelet viser hvordan du kan lage en klasse som kan benyttes til å sortere en hvilken som helst Custom Collection basert på valgt property. Dette er mulig siden vi her benytter Generics!

/// <summary>
/// This class is used to compare any
/// type(property) of a class for sorting.
/// This class automatically fetches the
/// type of the property and compares.
/// </summary>

public sealed class GenericComparer<T> : IComparer<T>
{
public enum SortOrder { Ascending, Descending };

#region member variables
private string sortColumn;
private SortOrder sortingOrder;
#endregion


#region constructor
public GenericComparer(string sortColumn, SortOrder sortingOrder)
{
this.sortColumn = sortColumn;
this.sortingOrder = sortingOrder;
}
#endregion


#region public property
/// <summary>
/// Column Name(public property of the class) to be sorted.
/// </summary>
public string SortColumn
{
get { return sortColumn; }
}

/// <summary>
/// Sorting order.
/// </summary>
public SortOrder SortingOrder
{
get { return sortingOrder; }
}
#endregion


#region public methods
/// <summary>
/// Compare interface implementation
/// </summary>
/// <param name="x">custom Object</param>
/// <param name="y">custom Object</param>
/// <returns>int</returns>

public int Compare(T x, T y)
{
PropertyInfo propertyInfo = typeof(T).GetProperty(sortColumn);
IComparable obj1 = (IComparable)propertyInfo.GetValue(x, null);
IComparable obj2 = (IComparable)propertyInfo.GetValue(y, null);

if (sortingOrder == SortOrder.Ascending)
{
return (obj1.CompareTo(obj2));
}
else
{
return (obj2.CompareTo(obj1));
}
}

#endregion
}


---------------------------------------------------
Slik bruker du klassen GenericComparer
---------------------------------------------------

Her vil "collection" blir sortert synkende etter "ContentName":


ContentDataCollection collection = getMyCollection();
collection.Sort(new GenericComparer<ContentData>("ContentName", GenericComparer<ContentData>.SortOrder.Descending));

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 14304051.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker