Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (566)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Oppsett av Connection Strings og Configuration Files (ADO.NET)

av Øyvind A. Isaksen
 
Her viser vi hvordan du kan sette opp databasekoblingen i en egen konfigurasjonsfil (connectionStrings.config) og hvordan man benytter en slik løsning. Eksempelet viser hvordan du setter opp web.config, connectionStrings.config og hvordan du oppretter en klasse (Common.cs) som returnerer databasekoblingen fra konfigurasjonsfilen. Til slutt viser vi et kodeeksempel på hvordan vi lager en metode som benytter oppsettet til å kommunisere med databasen.

-------------------------------------------
web.config
-------------------------------------------

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<configuration>
<connectionStrings configSource="connections.config"/>
</configuration>-------------------------------------------
connectionStrings.config
-------------------------------------------

<connectionStrings>
<add name="TestDatabase1" connectionString="Data Source=127.0.0.1;Database=dbTest1;User Id=brukernavn;Password=passord;Network Library=DBMSSOCN;" providerName="System.Data.SqlClient" />
<add name="TestDatabase2" connectionString="Data Source=127.0.0.1;Database=dbTest2;User Id=brukernavn;Password=passord;Network Library=DBMSSOCN;" providerName="System.Data.SqlClient" />
</connectionStrings>-------------------------------------------
Common.cs
-------------------------------------------

namespace Testprosjekt.Libs
{
public class Common
{

public static string ConnString
{
get
{
string conn = null;
ConnectionStringSettings settings = ConfigurationManager.ConnectionStrings["TestDatabase1"];
if (settings != null)
conn = settings.ConnectionString;

return conn;
}
}
}
}-------------------------------------------
Tilslutt benytter vi det hele i en metode:
-------------------------------------------

protected void btnSend_Click(object sender, EventArgs e)
{

SqlConnection conn = new SqlConnection(Testprosjekt.Libs.Common.ConnString);
SqlCommand cmd = new SqlCommand("spPostCardSave", conn);
cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;

cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@name", System.Data.SqlDbType.VarChar, 128));
cmd.Parameters["@name"].Value = this.txtName.Text;

cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@mail", System.Data.SqlDbType.VarChar, 128));
cmd.Parameters["@mail"].Value = this.txtEmail.Text;

cmd.Connection.Open();
cmd.ExecuteNonQuery();

cmd.Connection.Close();
cmd.Dispose();
}


WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 12366230.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker