Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (570)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Login ved bruk av FormsAuthentication.SetAuthCookie og web.config

av Øyvind A. Isaksen
 
Det er flere måter å logge inn på. Denne metoden benytter FormsAuthentication.SetAuthCookie og web.config til å gjøre dette.

------------------------------
Code behind, login.aspx.vb
------------------------------

Imports System.Web.Security


Private Sub btnSubmit_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnSubmit.Click
loginUser()
End Sub

Private Sub loginUser()
Dim intEmployeeID As Integer = validateUser(Me.txtUsername.Text, Me.txtPassword.Text)

If intEmployeeID > 0 Then
FormsAuthentication.SetAuthCookie(intEmployeeID.ToString(), False)
Response.Redirect("/crm/main.aspx")
Else
Me.lblMessage.Visible = True
Me.lblMessage.Text = "Feil brukernavn/passord!"
End If

End Sub

Function validateUser(ByVal InputUsername As String, ByVal InputPassword As String)
Dim result As Integer = 0
Dim varEmployeeID As Integer
Dim varUser, varPassword As String
Dim SQL As String = "select custID,employeeID from tblEmployee where email=@email and password=@password and active='1'"
Dim conn As New SqlConnection(variables.ConnString)
Dim cmd As New SqlCommand(SQL, conn)
Dim parameter1 As New SqlParameter("@email", InputUsername)
Dim parameter2 As New SqlParameter("@password", InputPassword)
cmd.Parameters.Add(parameter1)
cmd.Parameters.Add(parameter2)

Try
cmd.Connection.Open()
result = cmd.ExecuteScalar()

Dim objDR As SqlDataReader = cmd.ExecuteReader
While objDR.Read
Session("employeeID") = objDR("employeeID")
Response.Cookies("employeeID").Value = objDR("employeeID")
End While

Catch ex As Exception
Me.lblMessage.Visible = True
Me.lblMessage.Text = "En feil har oppstått!"
Finally
If conn.State = ConnectionState.Open Then conn.Close()
End Try

cmd.Dispose()
conn.Dispose()

Return result

End Function


------------------------------
Tilgang til brukerID ol
------------------------------

Slik får du tilgang til kundeID og brukerID fra koden over:

Response.Write("<b>KundeID: " & User.Identity.Name & "</b><br>")
Response.Write("<b>BrukerID: " & Session("employeeID") & "</b><br>")
Response.Write("BrukerID: " & Request.Cookies("employeeID").Value)

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 11539420.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker