Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (570)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Lage popup som returnerer verdi ved hjelp av showModalDialog()

av Øyvind A. Isaksen
 
Dette eksempelet viser hvordan du ved hjelp av javascript metoden window.showModalDialog() kan lage en popup som returneren en verdi til en tekstboks. I eksempelet har vi en repeater som inneholder en tekstboks og en knapp som repiteres x antall ganger. Når man klikker på "browse"-knappen ønsker man at en popup skal åpnes for å velge innhold å sette inn i tilhørende tekstboks. Vi benytter tekstboksens ClientID for å senere kunne vite hvilken tekstboks man skal skrive verdien tilbake til med javascript funksjonen "openFileDialog".

-------------------------------------
default.aspx
-------------------------------------

<asp:Repeater runat="server" ID="repAttributes">
<ItemTemplate>
<asp:TextBox runat="server" ID="txtImageUrl" Text='<%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Content") %>' />
<input type="button" value="Browse" onclick='openFileDialog("<%# ((TextBox) Container.FindControl("txtImageUrl")).ClientID %>")' />
</ItemTemplate>
</asp:Repeater>

<script type="text/javascript" language="javascript">
function openFileDialog(clientId)
{
var currentTextbox = document.getElementById(clientId);
var filePath = window.showModalDialog('Popup.aspx',0,'status=no;DialogHeight=600px;DialogWidth=800px');

// Koden stopper her og venter på svar fra popup.aspx via "window.returnValue".
// Verdien fra window.returnValue vil legges i "var filePath" og deretter kunne benyttes.

if (currentTextbox)
{
//Verdien fra popup settes inn i riktig textbox:
currentTextbox.value = filePath;
}
}
</script>-------------------------------------
popup.aspx
-------------------------------------

protected void btnInsert_Click(object sender, EventArgs e)
{
//Finner textbox'en som har verdien vi ønsker å sette inn:
TextBox txtPath = (TextBox)ucFilemanager.FindControl("txtPath");

//Kjører "window.returnValue" får å sende verdien tilbake til "openFileDialog()" funksjonen.
ClientScriptManager cr = Page.ClientScript;
string scriptStr = "window.returnValue='"+ txtPath.Text +"'; window.close();";
cr.RegisterStartupScript(typeof(Page), "", scriptStr, true);
}

Se også denne artikkelen som omhander bruken av ClientID og OnItemDataBound:
http://www.webressurs.no/main/kode/detalj.asp?kodeid=544

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 11542355.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker