Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (567)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Legge til et element i en dropdown etter at den er fyllt med data

av Øyvind A. Isaksen
 
Når du har fyllt en dropdown med data fra databasen, er det i mange tilfeller nødvendig å legge til et ekstra valg i den. Feks et "Velg her..." valg slik at man ikke viser et felt fra databasen som default. Her vises hvordan man enkelt kan får til dette!

Legg til følgende kodelinje etter DataBind:

Me.DropdownNavn.Items.Insert(0, New ListItem("Velg her...", String.Empty))


----------------------
Fullstendig eksempel:
----------------------

Private Sub getCompanies(ByVal inputCustID)
Dim conn As New SqlConnection(variables.ConnString)
Dim cmd As New SqlCommand("spShowCompanies", conn)
cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure
cmd.Parameters.Add(New SqlParameter("@custID", Data.SqlDbType.SmallInt))
cmd.Parameters("@custID").Value = inputCustID
cmd.Connection.Open()
Dim dr As SqlDataReader = cmd.ExecuteReader
Me.drpCompany.DataSource = dr
Me.drpCompany.DataTextField = "company"
Me.drpCompany.DataValueField = "companyID"
Me.drpCompany.DataBind()

'Me.drpCompany.Items.Insert(0, "")
Me.drpCompany.Items.Insert(0, New ListItem("Velg her...", String.Empty))

cmd.Connection.Close()
cmd.Dispose()
conn.Dispose()
End Sub

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 10968848.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker