Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (565)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Lag din egen WAP-side i ASP/WML


Av: Øyvind A. Isaksen

Her er en gjennomgang av hvordan du ved hjelp av ASP og WML kan lage en WAP-sideWAP = Wireless Application Protocol.
WML = Wireless Marcup Language.

En WML-fil inneholder et "Deck" som igjen inneholder flere "Card". Inne i ett card kan man si at det ligger èn side, og her kan man programmere i HTML. WML-fila lages i XML (husk at alle tagger da må avsluttes), og følgende må ligge øvert i WML-fila for at den skal fungere:

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

Deretter lager vi WMLen, med tilhørende CARD. Det er viktig å merke seg at alle cards må ha en id og title:

<wml>

<card id="start" title="Min-WAP">
<p>
<big>Velkommen til min WAP-side</big><br/>
<p>Denne er laget av WebRessurs.no</p>
<a href="#kontakt">kontakt</a>
</p>
</card>

<card id="kontakt" title="kontakt oss">
<p>Kontakt oss på telefon 41218086</p>
</card>

</wml>

TIPS 1: For å teste din wapside underveis i utviklingen, bruk følgende webside: http://gelon.net.

Tips 2: For å få støtte for WAP på din server, gjør følgende i IIS:
I egenskaper på websiten, velg HTTP Headers. I MIME types, trykk på Filtyper, og legg til ny type:
-Associated Extension: .wml filtype
-Content Type (MIME): wap.vnd.wml

I eksempelet over (kontakt) linker vi til et annet card i samme WML ved å skrive:
<a href="#kontakt">kontakt</a>.

Det er ofte smartere å lage flere wmler, og linke mellom filene. Det gjøres slik:
<a href="kontakt.wml">kontakt</a>

Ønsker du å lage dynamisk innhold med ASP på din wapside, må du skrive følgende øverst i ditt dokument:

<%
Response.ContentType = "text/vnd.wap.wml"
%>

Fila må da lagres med filnavn .asp!!!


-----START: For spesiellt interresserte-----

Ønsker du å hente ut data fra database, kan dette gjøres slik:

<%
Response.ContentType = "text/vnd.wap.wml"
%>

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

<wml>

<card id="start" title="Min-WAP">
<p>
<big>Velkommen til min WAP-side</big><br/>

<%
connstring="provider=sqloledb; server=[servernavn]; database=[navn på database]; uid=[brukernavn]; pwd=[passord];"

sql="select navn from tblBrukere where brukerid=2"

set rs = server.createobject("adodb.recordset")
rs.Open sql,connstring
navn = rs.Fields("navn")
Response.Write(navn & "<br/>")
rs.Close
set rs = nothing
%>

<a href="#kontakt">kontakt</a>
</p>
</card>

<card id="kontakt" title="kontakt oss">
<p>Kontakt oss på telefon 41218086</p>
</card>

</wml>

-----SLUTT: For spesiellt interresserte-----


Ønsker du å ha grafikk på din wap-side, må du laste ned en plugin til Photoshop (www.thepluginsite.com). Du må lagre grafikken din i bitmap-mode, maks 127*127 pixler. Du må lagre fila med filbetegnelsen ".wbmp".
Et annet tips er websiden www.webattack.com, last ned softwaret "Graphics Converter Pro", med dette kan du konvertere grafikken din til .wbmp!

For å teste eksempelet vist øverst i denne artikkelen, gå på websiden http://gelon.net og skriv inn følgende adresse i "Wapalizer":
http://www.webressurs.no/wap/minwap.wml

For en bra tutorial på wap, besøk:
http://www.w3schools.com/wap
WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 14210481.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker