Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (565)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Regulære uttrykk, eksempler med forklaringer

av Øyvind A. Isaksen
 
Denne artikkelen viser mange nyttige eksempler på regulære uttrykk. Vi viser blandt annet hvordan man sjekker om et felt inneholder 4 tall eller mer, om et felt  inneholder 4 tegn eller mer, eller sjekker om det kun inneholder tall (feks et beløp), og kombinasjoner av dette. Vi viser også hvordan man sjekker om en string starter med "http://", og en avansert sjekk av dato og tidsformat samt gyldig epost adresse mm.

Summary: Regular expression examples.


-----------------------------------------------------------
Lengde mellom 2 og 85
-----------------------------------------------------------
^.{2,85}$


-----------------------------------------------------------
Lengde mellom 3 og 4000 tegn, symboler ol.
-----------------------------------------------------------

^[\s\S]{3,4000}$


-----------------------------------------------------------
Kun 4 tall er lov
-----------------------------------------------------------

^\d{4}$


-----------------------------------------------------------
Kun 4 tegn er lov
-----------------------------------------------------------

^\w{4,}$


-----------------------------------------------------------
Kun mellom 4 og 32 tegn er lov
-----------------------------------------------------------

^\w{4,32}$


-----------------------------------------------------------
Kun tall er lov
-----------------------------------------------------------

^([0-9]+)$


-----------------------------------------------------------
kun tall mer enn 0 er lov
-----------------------------------------------------------

^0*[1-9][0-9]*$


-----------------------------------------------------------
Ingen ord i en sammensatt string kan være lenger enn 20 tegn.
Denne vil feks gi feilmelding: "Hei du....................!"
-----------------------------------------------------------

(?!.*?\S{20,}).*


-----------------------------------------------------------
Bokstaver fra a til z og tall fra 0 til 9, maks 8 tegn
-----------------------------------------------------------

^[a-z0-9]{0,8}$


-----------------------------------------------------------
Mellom 3 og 32 bokstaver (a-z og A-Z og æ ø å Æ Ø Å) eller tall (0-9)
-----------------------------------------------------------

^[a-zA-Z0-9æøåÆØÅ]{3,32}$


-----------------------------------------------------------
Tall (0-9), bokstaver a-z / A-Z, tegn (.-_!@æøåÆØÅ), mellomrom (\s) og lengde 3 - 50 tegn.
-----------------------------------------------------------

^[0-9a-zA-Z.\-_!@æøåÆØÅ\s]{3,50}$


-----------------------------------------------------------
Tall fra 0-9, bokstaver fra a-z og A-Z, tegnene .':;+/#-\_!@æøåÆØÅ" og mellomrom. mellom 3 og 4000 tegn tillatt.
-----------------------------------------------------------

^[0-9a-zA-Z.':;+/#\-\\_!@æøåÆØÅ"\s]{3,4000}$-----------------------------------------------------------
gyldig epost adresse
-----------------------------------------------------------

\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*


-----------------------------------------------------------
Kombinasjon, kan inneholde tall (0-9), bokstaver (a-zA-Z),
tegn ('.();:,!@æøåÆØÅ), mellomrom/space (/s) og lengde mellom 3 og 50 tegn totalt
-----------------------------------------------------------

^[0-9a-zA-Z'.();:,!@æøåÆØÅ\s]{3,50}$


-----------------------------------------------------------
Må starte med "http://"
-----------------------------------------------------------

^http://\S*$


-----------------------------------------------------------
Sjekker dato- og tidsformat:
-----------------------------------------------------------

Tar høyde for skuddår, datoer med format dd/mm/yyyy eller d/m/yy mellom 1/1/1600 - 31/12/9999. valgfritt om 0 forat tall fra 1-9. Dato seperatorer kan enten være bindestrek(-), slash(/) eller punktum(.) Tid: angis i hh:MM:ss AM/PM 12 timer format (12:00 AM - 11:59:59 PM) eller hh:MM:ss military time format (00:00:00 - 23:59:59).

The 12 hour time format:
1) Valgfritt 0 foran timer mellom 1-9.
2) Minutter og sekunder er valgfritt for 12 timer format
3) AM eller PM er påkrevd og case sensitive.

Military time:
1) Må ha 0 foran timer mellom 1-9.
2) Minutter er påkrevt (manditory).
3) Sekunder er valgfritt (optional).

Datetimes:
Kombinasjon av ovenforstående formater.
Først kommer dato deretter tid etter et mellomrom: ex) dd/mm/yyyy hh:MM:ss

^(?=\d)(?:(?:31(?!.(?:0?[2469]|11))|(?:30|29)(?!.0?2)|29(?=.0?2.(?:(?:(?:1[6-9]|[2-9]\d)?(?:0[48]|[2468][048]|[13579][26])|(?:(?:16|[2468][048]|[3579][26])00)))(?:\x20|$))|(?:2[0-8]|1\d|0?[1-9]))([-./])(?:1[012]|0?[1-9])\1(?:1[6-9]|[2-9]\d)?\d\d(?:(?=\x20\d)\x20|$))?(((0?[1-9]|1[012])(:[0-5]\d){0,2}(\x20[AP]M))|([01]\d|2[0-3])(:[0-5]\d){1,2})?$


-----------------------------------------------------------
Dato: mm/dd/yyyy eller mm-dd-yyyy eller mm.dd.yyyy
-----------------------------------------------------------

(0[1-9]|1[012])[- /.](0[1-9]|[12][0-9]|3[01])[- /.](19|20)\d\d


-----------------------------------------------------------
Dato: dd/mm/yyyy eller dd-mm-yyyy eller dd.mm.yyyy
-----------------------------------------------------------

(0[1-9]|[12][0-9]|3[01])[- /.](0[1-9]|1[012])[- /.](19|20)\d\d


-----------------------------------------------------------
Dato, kun: dd.mm.yyyy
-----------------------------------------------------------

(0[1-9]|[12][0-9]|3[01])[.](0[1-9]|1[012])[.](19|20)\d\d-----------------------------------------------------------
Se forøvring:
-----------------------------------------------------------

http://regexlib.com/
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms972966.aspx
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms998267.aspx

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 14210486.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker