Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (565)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Gridview paging i ASP.NET 2.0 / C# (DataTable og DataSet)

av Øyvind A. Isaksen
 
Dette eksempelet vser hvordan man lager GridView-pageing i asp.net 2.0 / c#. Vi viser 2 måter å gjøre dette på, både vhja av DataTable og DataSet. Vi viser også hvordan vi kan hete ut et felt av en DataTable (dt.Rows[0].ItemArray[4].ToString();)

-----------------
ASPX
-----------------


<asp:GridView ID="grdCredit" runat="server" AutoGenerateColumns="false" OnPageIndexChanging="grdCredit_PageIndexChanging" AllowPaging="true" PageSize="20">
<Columns>
<asp:TemplateField HeaderText="ProduktID" HeaderStyle-HorizontalAlign="Left" ItemStyle-Width="100">
<ItemTemplate><%# DataBinder.Eval(Container.DataItem,"ProductID") %></ItemTemplate>
</asp:TemplateField>

<asp:TemplateField HeaderText="OrdreID" HeaderStyle-HorizontalAlign="Left" ItemStyle-Width="100">
<ItemTemplate><%# DataBinder.Eval(Container.DataItem,"OrderID") %></ItemTemplate>
</asp:TemplateField>

<asp:TemplateField HeaderText="BrukerID" HeaderStyle-HorizontalAlign="Left" ItemStyle-Width="100">
<ItemTemplate><%# DataBinder.Eval(Container.DataItem,"UserID") %></ItemTemplate>
</asp:TemplateField>

<asp:TemplateField HeaderText="Dato" HeaderStyle-HorizontalAlign="Left" ItemStyle-Width="200">
<ItemTemplate><%# DataBinder.Eval(Container.DataItem,"Date") %></ItemTemplate>
</asp:TemplateField>
</Columns>
</asp:GridView>-----------------
ASPX.CS
-----------------


private int _AdvertiserID;
public int AdvertiserID
{
get { return _AdvertiserID; }
set { _AdvertiserID = value; }
}


private void BindData()
{
SqlConnection Conn = new SqlConnection(Variables.ConnString);
SqlCommand cmd = new SqlCommand("spMinStore", Conn);
cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;

SqlParameter Advertiser = new SqlParameter("@AdvertiserID", System.Data.SqlDbType.SmallInt);
Advertiser.Value = AdvertiserID;
cmd.Parameters.Add(Advertiser);

cmd.Connection.Open();

//-----Metode 1: Benytter DataTable------------------
DataTable dt = new DataTable();
SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd);
da.Fill(dt);
this.grdCredit.DataSource = dt;
this.grdCredit.DataBind();

//-----Metode 2: Benytter DataSet--------------------
//DataSet ds = new DataSet();
//SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd);
//da.Fill(ds, "virData");
//this.grdCredit.DataSource = ds.Tables["virData"];
//this.grdCredit.DataBind();

/Denne henter ut verdien av en rad og binder den til en literal kontroll.
this.litAdvertiser.Text = dt.Rows[0].ItemArray[4].ToString();

cmd.Connection.Close();
cmd.Dispose();
Conn.Dispose();
}


public void grdCredit_PageIndexChanging(object sender, GridViewPageEventArgs e)
{
this.grdCredit.PageIndex = e.NewPageIndex;
BindData();
}

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 14210628.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker