Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (566)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  Gratis epost
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Endre dato format i en Datagrid eller en label

av Øyvind A. Isaksen
 
Man kan formatere et felt i en datagrid direkte i "grid'et" om dette er øsnkelig. Man kan også formatere feks hvordan  datoen vises i en label fra code behind. I dette eksempelet ønsker vi å vise datoen med et datoformat tilsvarende dette: "1 januar 2007".

Man kan endre fra å vise feks "Januar" til å vise "Jan" ved å endre MMMM til MMM. Eller feks "2007" til "07" ved å endre yyy til yy.

Denne viser formatet slik vi øsnket, "1 januar 2007":
<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "DeadlineDate", "{0:dd MMMM yyy}") %>


----------------------------------------------------------------
Fullstendig eksempel med datagrid
----------------------------------------------------------------

<asp:DataGrid Runat="server" ID="dtgListProjects" AllowPaging="True" PageSize="5" AutoGenerateColumns="False" BorderWidth="0">
<PagerStyle Mode="NumericPages" />
<Columns>
<asp:TemplateColumn>
<HeaderTemplate>
<br>
</HeaderTemplate>
<ItemTemplate>
<a href='/crm/project/show.aspx?ProjectID=<%# Container.DataItem("ProjectID") %>' title='Registrert <%# Container.DataItem("RegDate")%>'>
<%# Container.DataItem("Title") %>
</a>
<br>
Deadline:
<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "DeadlineDate", "{0:dd MMMM yyy}") %>
<br>
Status:
<%# Container.DataItem("Status") %>
<br>
<br>
</ItemTemplate>
<FooterTemplate>
<br>
</FooterTemplate>
</asp:TemplateColumn>
</Columns>
</asp:DataGrid>
----------------------------------------------------------------
Endre datoformatet fra code behind (henter ut 1 record fra databasen)
----------------------------------------------------------------

While dr.Read
Me.lblDeadline.Text = String.Format("{0:dd MMMM yyy}", dr.Item("deadlinedate"))
End While

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker LTD
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 9821933.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2015