Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (566)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Property som øker hver gang en rad i DataGrid tegnes opp

av Øyvind A. Isaksen
 
Her viser vi hvordan man kan øke et tall med 1 for hver gang en rad tegnes opp i en DataGrid. Dette er nyttig om man feks ønsker å vise  et tall fra 1 til antall rader i DataGrid'en slik at man kan indikere hvilken plass et innhold har i listen. Kan sammenlignes med å å øke tallet med 1 for hver gang "løkken" går.

Summary: Property that increases each time a row in the DataGrid is drawn up.


------------------------------------------
Code front (.aspx fila)
------------------------------------------

<asp:DataGrid runat="server" ID="dtgList">
<Columns>
<asp:TemplateColumn>
<ItemTemplate>
<%# ListNumber() %><br />
</ItemTemplate>
</asp:TemplateColumn>
</Columns>
</asp:DataGrid>------------------------------------------
Code behind (.aspx.cs fila)
------------------------------------------

namespace MinSide
{
public partial class test : System.Web.UI.Page
{

private int _Listnumber = 0;
public string ListNumber()
{
_Listnumber++;
return _Listnumber.ToString();
}

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
if (!Page.IsPostBack)
{
BindList();
}
}

protected void BindList()
{
//Kode for å binde data til datagrid
}

}
}

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 13586121.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker