Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn




  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (566)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden




Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Lage "glemt passord" funksjonalitet

av Øyvind A. Isaksen
 
Denne artikkelen sender sjekker om en bruker eksisterer, gjør han/hun det blir brukernavn og passord send. Hvis ikke får brukeren beskjed om at han/hun ikke eksisterer.

----------------------------------
ASPX-fila:
----------------------------------

<asp:label id="lblForgot" Runat="server" ForeColor="Red"></asp:label>
<asp:textbox id="txtForgot" Runat="server"></asp:textbox>
<asp:button id="btnForgot" Runat="server" Text="Send"></asp:button>


----------------------------------
ASPX.VB fila:
----------------------------------

Private Sub btnForgot_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnForgot.Click
Dim SQL As String = "select email,password from tblUser where email=@email and active='1'"
Dim varUsername, varPassword As String
Dim varResult As Boolean
Dim conn As New SqlConnection(variables.ConnString)
Dim cmd As New SqlCommand(SQL, conn)
Dim parameter1 As New SqlParameter("@email", Me.txtForgot.Text)
cmd.Parameters.Add(parameter1)
cmd.Connection.Open()
Dim dr As SqlDataReader = cmd.ExecuteReader

Try
While dr.Read
varUsername = dr("email")
varPassword = dr("password")
varResult = True
End While
Catch
Me.lblForgot.Visible = True
Me.lblForgot.Text = "En feil har oppstått!"
Finally
If varResult = True Then
'Bruker finnes, send mail
Dim mailBody As String = "Hei, <br><br>Her er ditt brukernavn og passord.<br><br> " & _
"Brukernavn: " & varUsername & "<br>" & _
"Passord: " & varPassword & "<br><br><br>" & _
"<i>Vennlig hilsen<br>www.webressurs.no</i>"

'-----Sender mail---------
Dim objMail As New MailMessage()
objMail.To = varUsername
objMail.From = noreply@webressurs.no
objMail.BodyFormat = MailFormat.Html
objMail.Priority = MailPriority.Normal
objMail.Subject = "Ditt brukernavn/passord"
objMail.Body = mailBody
SmtpMail.SmtpServer = "smtp.dataguard.no"
SmtpMail.Send(objMail)
'-----/Sender mail---------

Response.Redirect("www.webressurs.no")
Else
Me.lblForgot.Visible = True
Me.lblForgot.Text = "Epost finnes ikke!"
End If
End Try

cmd.Connection.Close()
cmd.Dispose()
conn.Dispose()

End Sub

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 12327792.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker