Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (566)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Vise informasjon fra database ved hjelp av DataSet

av Øyvind A. Isaksen
 
Denne koden henter ID i querystringen, og henter ut data fra databasen utifra denne ID'en. Når du bruker DataSet kan disse dataene behandles direkte med sortering, pageing, legge på serverkontrollere etc.

-----------------------------------------
Dette er fila DataSet_Detalj.aspx.vb:
-----------------------------------------

Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
HentProdukter(Request.QueryString("id"))
End Sub

Private Sub HentProdukter(ByVal KatID)

Dim SQL As String = "select ProductID,ProductName,UnitPrice, " & _
"(select categoryName from Categories where Categories.CategoryID = Products.CategoryID) as CategoryName " & _
"from Products where categoryID = @inputCatID"

Dim conn As New SqlConnection("server=localhost;database=nortdwind;uid=brukernavn;pwd=passord;")
Dim cmd As New SqlCommand(SQL, conn)

Dim parameter As New SqlParameter("@inputCatID", KatID)
cmd.Parameters.Add(parameter)

Dim DS As New DataSet()
Dim DA As New SqlDataAdapter(cmd)
DA.Fill(DS, "virProdukter")
Me.dgProdukter.DataSource = DS.Tables("virProdukter")
Me.dgProdukter.DataBind()

End Sub


-----------------------------------
Dette er fila DataSet_Detalj.aspx:
-----------------------------------

<%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" Codebehind="DataSet_Detalj.aspx.vb" Inherits="kursdag2.DataSet_Detalj"%>
<HTML>
<body>
<form id="Form1" method="post" runat="server">
<asp:datagrid id="dgProdukter" runat="server"></asp:datagrid></form>
</body>
</HTML>

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 13115039.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker