Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (565)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Brukerregistrering med validering i .NET

av Øyvind A. Isaksen
 
Denne koden registrerer fornavn, etternavn, adresse og postnummer. Alle felter blir validert, og postnummer MÅ ha 4 siffer.

<%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" Codebehind="brukerreg.aspx.vb" Inherits="kursdag1.brukerreg"%>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<title>brukerreg</title>
</HEAD>
<body>
<form id="Form1" method="post" runat="server">

Fornavn:
<asp:textbox id="txtFornavn" runat="server"></asp:textbox>
<asp:requiredfieldvalidator id="reqFornavn" runat="server" ErrorMessage="Fyll inn fornavn" ControlToValidate="txtEtternavn"></asp:requiredfieldvalidator><br>
Etternavn:
<asp:textbox id="txtEtternavn" runat="server">
</asp:textbox><asp:requiredfieldvalidator id="ReqEtternavn" runat="server" ErrorMessage="Fyll inn etternavn" ControlToValidate="txtEtternavn"></asp:requiredfieldvalidator><br>
Adresse:
<asp:textbox id="txtAdr" runat="server"></asp:textbox>
<asp:requiredfieldvalidator id="ReqAdr" runat="server" ErrorMessage="Fyll inn adresse" ControlToValidate="txtAdr"></asp:requiredfieldvalidator><br>
Postnummer:
<asp:textbox id="txtZip" runat="server"></asp:textbox><asp:regularexpressionvalidator id="RegZip" runat="server" ErrorMessage="Postnummer må ha 4 siffer" ControlToValidate="txtZip" ValidationExpression="[0-9]{4}" Display="Dynamic"></asp:regularexpressionvalidator>
<asp:RequiredFieldValidator id="ReqZip2" runat="server" ErrorMessage="Fyll inn postnummer" ControlToValidate="txtZip" Display="Dynamic"></asp:RequiredFieldValidator><br>
<br>
<asp:button id="btnSubmit" runat="server" Text="Lagre"></asp:button>

</form>
</body>
</HTML>I codebehind (brukerreg.aspx.vb):

Imports System.Data.SqlClient

Public Class brukerreg
Inherits System.Web.UI.Page
Protected WithEvents txtFornavn As System.Web.UI.WebControls.TextBox
Protected WithEvents txtEtternavn As System.Web.UI.WebControls.TextBox
Protected WithEvents txtAdr As System.Web.UI.WebControls.TextBox
Protected WithEvents txtZip As System.Web.UI.WebControls.TextBox
Protected WithEvents reqFornavn As System.Web.UI.WebControls.RequiredFieldValidator
Protected WithEvents ReqEtternavn As System.Web.UI.WebControls.RequiredFieldValidator
Protected WithEvents ReqAdr As System.Web.UI.WebControls.RequiredFieldValidator
Protected WithEvents btnSubmit As System.Web.UI.WebControls.Button
Protected WithEvents ReqZip2 As System.Web.UI.WebControls.RequiredFieldValidator
Protected WithEvents RegZip As System.Web.UI.WebControls.RegularExpressionValidator


Private Sub btnSubmit_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnSubmit.Click

Dim Conn As New SqlConnection(Leksefunksjoner.connstring)
Dim sql As String = "insert into tblUsers (firstname,lastname,address,zipcode) values (@firstname,@lastname,@address,@zipcode)"
Dim cmd As New SqlCommand(sql, Conn)

Dim parFornavn As New SqlParameter("@firstname", Me.txtFornavn.Text)
Dim parEtternavn As New SqlParameter("@lastname", Me.txtEtternavn.Text)
Dim parAdresse As New SqlParameter("@address", Me.txtAdr.Text)
Dim parZip As New SqlParameter("@zipcode", Me.txtZip.Text)

cmd.Parameters.Add(parFornavn)
cmd.Parameters.Add(parEtternavn)
cmd.Parameters.Add(parAdresse)
cmd.Parameters.Add(parZip)

cmd.Connection.Open()
cmd.ExecuteNonQuery()
cmd.Connection.Close()

End Sub
End Class


Vi har connection-stringen i en egen fil som heter connstring.vb:

Friend Class Leksefunksjoner
Friend Shared Function connstring() As String
Return "Data Source=localhost; Initial Catalog=database; user id=brukernavn; password=passord;"
End Function
End Class

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 14304084.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker