Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (570)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Sette visible "true/false" ved bruk av codebehind funksjon

av Diablo
 
Ofte er det nyttig å avgjøre om en kontroll som listes ut i feks en repeater skal vises eller ikke ved å sette kontrollens "Visible" egenskap til en Code Behind funksjon. Denne funksjonen kan da ha en input som bestemmer om den skal returnere "True" eller "False". Det er viktig å skille mellom måten funksjonen kalles på slik at man ikke returnerer tekstveriden "True" eller "False", men den boolske verdien True eller False. Da unngår du feilmeldingen "Cannot create an object of type 'System.Boolean' from its string representation". I eksempelet vil PlaceHolder'en vises om Body-feltet ikke er blankt.

--------------------------------------------------------------------
Code front (aspx fila)
--------------------------------------------------------------------<asp:Repeater runat="server" EnableViewState="false" ID="repArticles">
<ItemTemplate>

<asp:PlaceHolder ID="plhList" runat="server" Visible='<%# ArticleController(DataBinder.Eval(Container.DataItem,"Body").ToString()) %>'>
<p><b><%# DataBinder.Eval(Container.DataItem,"Header") %></b></p>
<p><%# DataBinder.Eval(Container.DataItem,"Ingress") %></p>
</asp:PlaceHolder>

</ItemTemplate>
</asp:Repeater>--------------------------------------------------------------------
Legges over Page_load Code behind (aspx.cs fila)
--------------------------------------------------------------------

public bool ArticleController(string Body)
{
if (Body != "")
{
return true;
}
return false;
}--------------------------------------------------------------------
Legges nederst i Page_load metoden
--------------------------------------------------------------------

DataBind();


WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 11449873.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker