Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (567)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Vise/Skjule controls i en datagrid når den bindes (ItemDataBound) avhengig av verdi i andre felter

av Øyvind A. Isaksen
 
Dette kodeeksempelet er genialt! Når en datagrid bindes (ItemDataBound), så vil denne koden sjekke om veriden i row(5) (rad 5) er "True" eller "False" fra databasen. Er den "False", så skal ImageButton (imgComplete) vises, og er den "True" så skal den skjules.

Koden finner også kontrollen "lblStatus", og setter fargen på den til "LimeGreen" hvis imgComplete ikke vises. Ellers skal den ha fargen "Blue".Private Sub dtgProjects_ItemDataBound(ByVal sender As Object, ByVal e As DataGridItemEventArgs) Handles dtgProjects.ItemDataBound
If e.Item.ItemType = ListItemType.Item OrElse e.Item.ItemType = ListItemType.AlternatingItem Then

Dim imgComplete As ImageButton = CType(e.Item.FindControl("imgComplete"), ImageButton)
Dim row As DataRowView = CType(e.Item.DataItem, DataRowView)
imgComplete.Visible = Not CBool(row(5))

Dim statusLabel As Label = CType(e.Item.FindControl("lblStatus"), Label)
If imgComplete.Visible = False Then
statusLabel.ForeColor = System.Drawing.Color.LimeGreen
Else
statusLabel.ForeColor = System.Drawing.Color.Blue
End If

End If
End Sub

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 11625736.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker