Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (566)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Hvordan kryptere (encrypt) og dekryptere (decrypt) en tekst string

av Øyvind A. Isaksen
 
Ofte ønsker man å kryptere en tekst string for senere å kunne dekryptere denne. Det kan feks være nyttig når du lagrer sensitiv informasjon som brukernavn eller passord i en cookie. Her har vi laget en klasse som inneholder en funksjon kalt "Encrypt" og en funksjon kalt "Decrypt". Disse funksjonene har 2 inputs, det ene er strengen som skal krypteres / dekrypteres, det andre er en nøkkel (key) du selv velger for å kryptere / dekryptere. Nøkkelen kan være hva som helst, feks ordet "heisann". Eneste kriteriet er at nøkkelen er lik ved kryptering og dekryptering.

Summary: Ecrypt and decrypt a text string.


'------------------------------------------------
'Klasse med kryperingsfunksjoner
'------------------------------------------------

Public Class Crypto

Private Shared DES As New TripleDESCryptoServiceProvider
Private Shared MD5 As New MD5CryptoServiceProvider

Public Shared Function MD5Hash(ByVal value As String) As Byte()
Return MD5.ComputeHash(ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(value))
End Function

Public Shared Function Encrypt(ByVal stringToEncrypt As String, ByVal key As String) As String
DES.Key = Crypto.MD5Hash(key)
DES.Mode = CipherMode.ECB
Dim Buffer As Byte() = ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(stringToEncrypt)
Return Convert.ToBase64String(DES.CreateEncryptor().TransformFinalBlock(Buffer, 0, Buffer.Length))
End Function

Public Shared Function Decrypt(ByVal encryptedString As String, ByVal key As String) As String
Try
DES.Key = Crypto.MD5Hash(key)
DES.Mode = CipherMode.ECB
Dim Buffer As Byte() = Convert.FromBase64String(encryptedString)
Return ASCIIEncoding.ASCII.GetString(DES.CreateDecryptor().TransformFinalBlock(Buffer, 0, Buffer.Length))
Catch ex As Exception
Return ""
'MessageBox.Show("Invalid Key", "Decryption Failed", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation)
End Try
End Function

End Class


'------------------------------------------------
'Slik brukes den for å kryptere innholdet en Cookie
'------------------------------------------------

Dim Cookie As New System.Web.HttpCookie("MinCookie", Common.Security.Crypto.Encrypt(CStr(User.ID), "heisann"))
Cookie.Path = "/"
System.Web.HttpContext.Current.Response.Cookies.Add(Cookie)
System.Web.HttpContext.Current.Session.Item("UserId") = User.ID

'------------------------------------------------
'Slik brukes den for å dekryptere innholdet en Cookie
'------------------------------------------------

If Not (System.Web.HttpContext.Current.Request.Cookies("MinCookie") Is Nothing) Then
Dim UserId As Integer = CInt(Common.Security.Crypto.Decrypt(System.Web.HttpContext.Current.Request.Cookies("MinCookie").Value, "heisann"))
'UserId vil nå inneholde den dekrypterte verdien og kan brukes videre i koden din :)
End If

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 11977523.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker