Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (566)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  Gratis epost
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Logge inn ved hjelp av Web-Config / Forms Authentication

av Øyvind A. Isaksen
 
Denne artikkelen viser hvordan du setter opp en løsning som krever login.  Brukernavn og passord blir i dette eksempelet lagret i klartekst i Web.Config fila. I login.aspx.cs setter vi en cookie = brukernavn hvis brukeren taster korrekt brukernvn og passord. Hvis ikke vises en feilmelding.

-----------------------
Web.Config
-----------------------

<?xml version="1.0"?>

<configuration>
<appSettings />

<connectionStrings>
<add name="ConnString" providerName="system.data.sqlClient" connectionString="server=servernavn;database=databasenavn;uid=brukernavn;pwd=passord" />
</connectionStrings>

<system.web>

<compilation debug="true"/>
<authentication mode="Forms">
<forms name="appNameAuth" path="/" loginUrl="login.aspx" protection="All" timeout="60">
<credentials passwordFormat="Clear">
<user name="admin" password="adminpass" />
<user name="oyvind" password="softmaker" />
</credentials>
</forms>
</authentication>
<authorization>
<deny users="?" />
</authorization>

</system.web>
</configuration>


-----------------------
login.aspx
-----------------------

<b>Du må logge inn!</b><br /><br />
<table>
<tr>
<td>Brukernavn:</td>
<td>
<asp:textbox id="txtUsername" Runat="server" Columns="18" CssClass="loginText" />
</td>
</tr>
<tr>
<td>Passord:</td>
<td>
<asp:textbox id="txtPassword" Runat="server" Columns="18" />
<asp:Button id="btnSubmit" Runat="server" Text="Logg inn" OnClick="btnSubmit_Click" />
</td>
</tr>
</table>
<br />
<asp:Label ID="lblError" runat="server" Text="Feil brukernavn/passord" ForeColor="Red" Visible="false" />


-----------------------
login.aspx.cs
-----------------------

protected void btnSubmit_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (FormsAuthentication.Authenticate(this.txtUsername.Text, this.txtPassword.Text))
{
FormsAuthentication.RedirectFromLoginPage(this.txtUsername.Text, true);
}
else
{
this.lblError.Visible = true;
}

}

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 10028261.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
NettDating.no