Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (565)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Slik lager du en filopplaster i ASP.NET 2.0

av Øyvind A. Isaksen
 
Dette kodeeksempelet viser hvor enkelt det er å lage en filopplaster i ASP.NET 2.0. Vi benytter asp:FileUpLoad kontrollen og viser hvordan du kan laste opp alle typer filer, kun bildefiler, og hvordan du sørger for at det er mulig å laste opp store filer (større enn 4MB som er default).

Summary: Howto make a fileupload in asp.net.


----------------------------------------
Code Front, ASPX fil
----------------------------------------

<asp:FileUpLoad id="FileUpLoad1" runat="server" />
<asp:Button id="UploadBtn" Text="Upload File" OnClick="UploadBtn_Click" runat="server" Width="105px" /><br>
<asp:Label ID="Label1" runat="server" />


----------------------------------------
Code Behind, ASPX.CS fil
----------------------------------------

protected void UploadBtn_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (FileUpLoad1.HasFile)
{
FileUpLoad1.SaveAs(@"C:\temp\" + FileUpLoad1.FileName);
Label1.Text = "File Uploaded: " + FileUpLoad1.FileName ;
}
else
{
Label1.Text = "No File Uploaded.";
}
}


----------------------------------------
Restriksjoner på filtyper
----------------------------------------

Du kan lage restriksjoner slik at filopplaster kontrollen kun tillater visse typer filer. For eksempel så ønsker vi kun å laste opp bildefiler (Jpgs og Gifs), det vi da gjør er å legge på en valideringskontroll som ved hjelp av et regulært uttrykk sier at filopplasterkontrollen (FileUpload1) kun skal tillate de filtypene vi angir. Slik gjøres det:

<asp:RegularExpressionValidator
id="FileUpLoadValidator" runat="server"
ErrorMessage="Upload Jpegs and Gifs only."
ValidationExpression="^(([a-zA-Z]:)|(\\{2}\w+)\$?)(\\(\w[\w].*))(.jpg|.JPG|.gif|.GIF)$"
ControlToValidate="FileUpload1">
</asp:RegularExpressionValidator>


----------------------------------------
Sette max filstørrelse
----------------------------------------

Hvis du førsøker å laste opp en fil på feks 10MB vil du sannsynligvis få en feilmelding. Grunnen er at standard størrelse for filopplasting der maks 4MB. For å øke denne må du endre på "maxRequestLength" parameteren i din Config fil. I eksempelet under er verdien 4096, dvs 4096KB (altså 4MB):

<system.web>

<httpRuntime
executionTimeout = "110" [in Seconds][number
maxRequestLength = "4096" [number]
requestLengthDiskThreshold = "80" [number]
useFullyQualifiedRedirectUrl = "false" [true|false]
minFreeThreads = "8" [number]
minLocalRequestFreeThreads = "4" [number]
appRequestQueueLimit = "5000" [number]
enableKernelOutputCache = "true" [true|false]
enableVersionHeader = "true" [true|false]
apartmentThreading = "false" [true|false]
requireRootedSaveAsPath = "true" [true|false]
enable = "true" [true|false]
sendCacheControlHeader = "true" [true|false]
shutdownTimeout = "90" [in Seconds][number]
delayNotificationTimeout = "5" [in Seconds][number]
waitChangeNotification = "0" [number]
maxWaitChangeNotification = "0" [number]
enableHeaderChecking = "true" [true|false]
/>

</system.web>

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 14174363.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker