Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (566)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Liste ut alle roller fra Role Provider i en Repeater Control

av Øyvind A. Isaksen
 
Her viser vi et kodeeksempel på hvordan du kan liste ut alle roller fra Role Provider i en Repeater Control. Siden Role Providerens GetAllRoles() metode returnerer et String Array kan ikke dette bindes til en Repeater kontroll direkte. Derfor oppretter vi et Role objekt og en Generic Collection som vi fyller med data fra String Array'et. Deretter binder vi vår Role Collection til Repeateren.

Summary: List out all the roles from the Role Provider in a Repeater Control.


---------------------------------------
Code front (default.aspx)
---------------------------------------

<asp:Repeater runat="server" ID="repRoles" OnItemCommand="repRolesItemCommand">
<ItemTemplate>
<asp:LinkButton ID="lnkRole" runat="server" Text='<%# ((Role)Container.DataItem).RoleName %>' /> <br />
</ItemTemplate>
</asp:Repeater>


---------------------------------------
Code behind (default.aspx.cs)
---------------------------------------

using System.Collections.Generic;

.
.
.

public class Role
{
public string RoleName;
}

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
if (!Page.IsPostBack)
{
BindRoles();
}
}

protected void BindRoles()
{
RoleProvider rp = Roles.Providers[siteName];
string[] roles = rp.GetAllRoles();

List<Role> RoleCollection = new List<Role>();

for (int i = 0; i < roles.Length; i++)
{
Role role = new Role();
role.RoleName = roles[i].ToString();
RoleCollection.Add(role);
}

this.repRoles.DataSource = RoleCollection;
this.repRoles.DataBind();
}

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 11880538.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker