Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (566)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Lage en Custom Generic Collection og fylle den med data

av Øyvind A. Isaksen
 
Her viser vi hvordan du kan lage en collection som benytter Generics. Vi viser også hvordan du fyller denne collection med data og returnerer den.

-----------------------------------------------------------------
Collection med User objekter, arver fra List<>
-----------------------------------------------------------------

using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace User
{

[Serializable()]
public class UserCollection<User> : List<User>
{
}

}


-----------------------------------------------------------------
Metode som returnerer en Generic UserCollection
-----------------------------------------------------------------

public static UserCollection<User> GetUsers(int categoryId)
{

UserCollection<User> UserCollection = new UserCollection<User>();
User User = null;

SqlConnection Conn = new SqlConnection(ConnString);
SqlCommand Cmd = new SqlCommand("spGetUsers", Conn);
Cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
Cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@CategoryId", categoryId));

Cmd.Connection.Open();
SqlDataReader dr = Cmd.ExecuteReader();

while (dr.Read())
{
User = new User();
User.Id = int.Parse(dr["Id"].ToString());
User.Name = dr["Name"].ToString();
User.Address = dr["Address"].ToString();
User.Created = dr["Created"].ToString();
UserCollection.Add(User);
}

dr.Close();
Cmd.Connection.Close();
Cmd.Dispose();
Conn.Dispose();

return UserCollection;
}

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 12564466.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker