Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (566)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Bruk av Dictionary (Key Value Pair)

av Øyvind A. Isaksen
 
Dette kodeeksemplet viser hvordan du kan benytte en Dictionary (Key Value Pair) til å holde på data. Her henter vi data fra en database (ID og Navn), og lager en BlogCollection av typen Dictionary. Deretter looper vi igjennom dataene og legger dem en etter en inn i vår BlogCollection. Til slutt binder vi denne collection til en Repeater kontroll.

------------------------------
Default.aspx
------------------------------

<asp:Repeater runat="server" ID="repMostActiveBlogs">
<ItemTemplate>
<li>
<%# ((KeyValuePair<int,string>)Container.DataItem).Value %>
</li>
</ItemTemplate>
</asp:Repeater>


------------------------------
Default.aspx.cs
------------------------------

SqlConnection conn = new SqlConnection(Common.ConnString);
SqlCommand cmd = new SqlCommand("spCustomBlogMostActive", conn);
cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
cmd.Connection.Open();

SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
Dictionary<int, string> BlogCollection = new Dictionary<int, string>();

while (dr.Read())
{
BlogCollection.Add(int.Parse(dr["intUserID"].ToString()),dr["strBlogName"].ToString());
}

this.repMostActiveBlogs.DataSource = BlogCollection;
this.repMostActiveBlogs.DataBind();

cmd.Connection.Close();
cmd.Dispose();
conn.Dispose();


WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 12844003.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker