Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (565)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Output Cache eksempler

av Øyvind A. Isaksen
 
Denne artikkelen viser 4 eksempler på bruk av caching i asp.net. Først viser vi ren "OutputCache", deretter "OutputCache med VaryByParams", så "OutputCache med Substitutions" og til slutt "OutputCache i Usercontrols".

Summary: Output Cache examples.


----------------------
OutputCache
----------------------

Cache en hel side i 10 minutter, legg denne rett under @Page direktivet:

<%@ OutputCache Duration="600" VaryByParam="None" %>----------------------
OutputCache & VarByParams
----------------------

Cache en hel side i 10 minutter, men avhengig av en parameter (ProductID) i querystringen:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
Response.Cache.VaryByParams["ProductID"] = true;
Response.Cache.SetCacheability(HttpCacheability.ServerAndPrivate);
Response.Cache.SetExpires(DateTime.Now.AddSeconds(600));
}----------------------
OutputCache & Substitutions
----------------------

Cache en hel side i 10 minutter bortsett fra en del av siden:

<%@ OutputCache Duration="600" VaryByParam="None" %>

<!--Denne kontrollen vil ikke caches-->
<asp:Substitution ID="subReqs" runat="server" MethodName="GetDBStatus" />


public static string GetDBStatus(HttpContext ctc)
{
//Gjør noe smart her...
//GetDBStatus metoden vil kjøres utenom cache'n. Kan her returnere hva som helst til
//substitution kontrollen. Feks opprette en gridview code behind og returnere denne.

return "Test";
}----------------------
OutputCache & Usercontrol
----------------------

Her cache'r vi kun en usercontrol, men ikke selve siden usercontrollen brukes i:


--USERCONTROL MED CACHING:--

<%@ Control Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="ctlAbout.ascx.cs" Inherits="ctlAbout" %>
<%@ OutputCache Duration="600" VaryByParam="None" %>

Dette er innholdet i usercontrollen som er cachet!


--ASPX-FIL MED USERCONTROL (UTEN CACHING):--

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="About.aspx.cs" Inherits="About" MasterPageFile="~/TopLevel.master" %>
<%@ Register Src="ctlAbout.ascx" TagName="ctlAbout" TagPrefix="uc1" %>

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="pageContent" Runat="Server">
<uc1:ctlAbout ID="CtlAbout1" runat="server" />
</asp:Content>

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 14210466.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker