Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (565)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Vise data fra database i en datagrid v.h.a. DataSet

av Øyvind A. Isaksen
 
Denne koden viser data fra en database på den enkleste måten ved hjelp av et dataset.

--------------------------------------------
Code Behind fila "firmainfo.aspx.vb"
--------------------------------------------

Imports System.Data.SqlClient

Public Class firmainfo
Inherits System.Web.UI.Page
Protected WithEvents dtgKunder As System.Web.UI.WebControls.DataGrid

Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
bindKunder()
End Sub

Private Sub bindKunder()

Dim SQL As String = "select CompanyName, contactname, address, city from Customers"
Dim conn As New SqlConnection(variables.ConnString)
Dim cmd As New SqlCommand(SQL, conn)

Dim DS As New DataSet()
Dim DA As New SqlDataAdapter(cmd)

DA.Fill(DS, "virKunder")

Me.dtgKunder.DataSource = DS.Tables("virKunder")
Me.dtgKunder.DataBind()

End Sub

End Class--------------------------------------------
ASPX fila "firmainfo.aspx"
--------------------------------------------

<%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" Codebehind="firmainfo.aspx.vb" Inherits="kursdag2.firmainfo"%>
<HTML>
<body>
<form id="Form1" method="post" runat="server">
<asp:DataGrid id="dtgKunder" runat="server"></asp:DataGrid>
</form>
</body>
</HTML>

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 14020082.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker