Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (566)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  Gratis epost
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Bruk av DropDownlist i ASP.NET

av Øyvind A. Isaksen
 
Dette er et praktisk eksempel hvordan man benytter dropdownlist-kontrollen i ASP.NET.

-----------------------------------------------------
CodeBehind-fila "dropdownlist.aspx.vb" :
-----------------------------------------------------


Imports System.Web.UI.WebControls

Public Class dropdownlist
Inherits System.Web.UI.Page
Protected WithEvents Button1 As System.Web.UI.WebControls.Button
Protected WithEvents ddlNavn As System.Web.UI.WebControls.DropDownList

Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

If Not Page.IsPostBack Then 'Kjører kun dropdownlist når siden lastes
Me.ddlNavn.Items.Clear() 'nullstiller dropdownlist
addDataToDropDownList()
Dim i As Integer = Me.ddlNavn.Items.Count() 'teller antall elementer i dropdownlist
End If

End Sub

Private Sub addDataToDropDownList()
Dim item As New System.Web.UI.WebControls.ListItem()
item.Text = "Øyvind"
item.Value = 1
'item.Selected = True
Me.ddlNavn.Items.Add(item)

item = New ListItem()
item.Text = "Morten"
item.Value = 2
Me.ddlNavn.Items.Add(item)

Me.ddlNavn.Items.Add(New ListItem("Stian", 3))

'DYTTER DATA INN MED DATAREADER, FORKLART I ANNET EKSEMPEL
End Sub

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim selectedValue As Integer = Me.ddlNavn.SelectedItem.Value
Dim selectedText As String = Me.ddlNavn.SelectedItem.Text
'Response.Write(selectedText) 'Skriver ut valgt element
End Sub

Private Sub ddlNavn_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ddlNavn.SelectedIndexChanged

End Sub
End Class-----------------------------------------------------
ASPX-fila "dropdownlist.aspx" :
-----------------------------------------------------


<%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" Codebehind="dropdownlist.aspx.vb" Inherits="kursdag2.dropdownlist"%>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>
<body>
<form id="Form1" method="post" runat="server">
<asp:DropDownList id="ddlNavn" runat="server" Width="248px" AutoPostBack="True"></asp:DropDownList>
<asp:Button id="Button1" runat="server" Text="Button"></asp:Button>
</form>
</body>
</HTML>WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 10028233.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
NettDating.no