Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (566)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  Gratis epost
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Hvordan lage egen cacheing

av Øyvind A. Isaksen
 
Her vises hvordan man manuelt kan cache'e data, og benytte den cache'de dataen senere. Eksempelet består av en property som returnerer et cache't objekt kalt "info". Finnes objektet i cache'n, så returneres det objektet. Finnes ikke objektet i cache'n, så hentes objektet ut og retuneres. Det vil da også bli lagt i cache'n for senere bruk.

Public Shared ReadOnly Property GetInfo(ByVal infoID) As info
Get

Dim cacheKey As String = String.Format("info:{0}", infoID)
Dim Cache As System.Web.Caching.Cache = HttpRuntime.Cache

Dim info As info = Nothing

If (Cache.Get(cacheKey) Is Nothing) Then
Dim conn As New SqlConnection(variables.ConnString)
Dim cmd As New SqlCommand("spShowInfoText", conn)
cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure
cmd.Parameters.Add(New SqlParameter("@infoID", Data.SqlDbType.SmallInt))
cmd.Parameters("@infoID").Value = infoID
cmd.Connection.Open()
Dim dr As SqlDataReader = cmd.ExecuteReader
While dr.Read
info = New info()
info.Title = dr.GetString(0)
info.Body = dr.GetString(1)
End While
cmd.Connection.Close()
cmd.Dispose()
conn.Dispose()

If (Not info Is Nothing) Then
Cache.Insert(cacheKey, info, Nothing, System.Web.Caching.Cache.NoAbsoluteExpiration, New TimeSpan(0, 0, CacheTime)) 'CacheTime settes i Variables.vb
End If

Else
info = Cache.Get(cacheKey)
End If

Return info

End Get
End Property

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 10028081.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
NettDating.no