Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (565)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Lage en klasse med input og output parametre

av Øyvind A. Isaksen
 
Her viser vi et eksempel på hvordan man lager en klasse med både input og output parameters. Klassen returnerer en samling av brukere (user collection) på bakgrunn av input parametre. I tillegg har vi en output parameter som vi benytter til å returnere antall brukere totalt som en interger.

Summary: Create a class with input and output parameters.


public static UserCollection GetUsers(Int16 userCategoryId, int pageIndex, int pageSize, out int totalUsers)
{

UserCollection UserCollection = new UserCollection();
User User = null;

SqlConnection Conn = new SqlConnection(ConnString);
SqlCommand Cmd = new SqlCommand("spGetUsersByUserCategory", Conn);
Cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
Cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@UserCategoryId", userCategoryId));
Cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@PageIndex", pageIndex));
Cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@PageSize", pageSize));

SqlParameter paramTotal = new SqlParameter("@TotalRecords", SqlDbType.Int);
paramTotal.Direction = ParameterDirection.ReturnValue;
Cmd.Parameters.Add(paramTotal);

Cmd.Connection.Open();
SqlDataReader dr = Cmd.ExecuteReader();

while (dr.Read())
{
User = new User();
User.Id = dr["UserId"].ToString();
User.UserName = dr["UserName"].ToString();
User.Email = dr["Email"].ToString();
User.Comment = dr["Comment"].ToString();
UserCollection.Add(User);
}
dr.Close();

Cmd.Connection.Close();
Cmd.Dispose();
Conn.Dispose();

//Set return value = total number of users in this UserCategory
totalUsers = int.Parse(Cmd.Parameters["@TotalRecords"].Value.ToString());

return UserCollection;

}


Brukes slik:

protected void BindUsers(Int16 userCategoriId, int pageIndex, int pageSize)
{
int total;
UserCollection UserCollection = GetUsers(userCategoriId, pageIndex, pageSize, out total);

this.minDatagrid.DataSource = UserCollection;
this.minDatagrid.DataBind();

Response.Write(total);
}

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 14210447.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker