Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (566)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Sette en Property (egenskap) lik et objekt i en Repeater kontroll

av Øyvind A. Isaksen
 
Her viser vi hvordan du kan sette en egenskap i en Repeater kontrol lik feks et brukerobjekt, ikke bare en string.

Dette kan du gjøre ved å sette egenskapen lik <%# Container.DataItem %> i stedet for feks <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "UserName").ToString() %>.


Eksempel:

<asp:Repeater runat="server" ID="repUsers">
<HeaderTemplate><ul></HeaderTemplate>
<ItemTemplate>
<li>
<UC:User runat="server" UserObject='<%# Container.DataItem %>' />
</li>
</ItemTemplate>
<FooterTemplate></ul></FooterTemplate>
</asp:Repeater>


Ved å caste Container.DataItem til riktig type vil du i Code Behind kunne benytte deg av objektet:


Eksempel:

<asp:Repeater runat="server" ID="repUsers">
<HeaderTemplate><ul></HeaderTemplate>
<ItemTemplate>
<li>
<UC:User runat="server" UserImage='<%# ImageUrl((User)Container.DataItem) %>' />
</li>
</ItemTemplate>
<FooterTemplate></ul></FooterTemplate>
</asp:Repeater>


Code Behind:


public string ImageUrl(User user)
{
return "/bilder/" + user.ProfileImage;
}

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 12366265.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker