Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (565)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Metode som looper igjennom en DataTable og returnerer et String Array

av Øyvind A. Isaksen
 
Dette kodeeksempelet viser hvordan man kan lage en metode som returnerer et String Array. Her hentes data ut fra databasen ved hjelp av en Stored Procedure kalt spGetKeys. Vi oppretter et DataTable Objekt og et String Array med en størrelse tilsvarende antall rader i vår DataTable (dt.Rows.Count). Deretter lager vi en løkke og fyller vårt String Array'et med innholdet fra vår DataTable. Til slutt returneres et String Array med data.

public static string[] GetKeys(Int16 categoryId)
{
SqlConnection conn = new SqlConnection(Rank.Common.Data.ConnectionString);
SqlCommand cmd = new SqlCommand("spGetKeys", conn);
cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
cmd.Parameters.AddWithValue("@CategoryId", categoryId);
cmd.Connection.Open();

DataTable dt = new DataTable();
SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd);
da.Fill(dt);

string[] keys = new string[dt.Rows.Count];
int i = 0;

foreach (DataRow datarow in dt.Rows)
{
keys[i] = datarow["Key"].ToString();
i++;
}

cmd.Connection.Close();
cmd.Dispose();
conn.Dispose();

return keys;
}

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 13884378.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker