Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn




  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (565)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden




Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Kjøre et javascript code behind etter at en side er ferdig lastet

av Øyvind A. Isaksen
 
Denne koden viser hvordan man kan kjøre et javascript code behind i asp.net etter at en side er ferdig lastet. Man kan også kjøre javascript code behind ved å benytte Page.ClientScript.RegisterClientScriptBlock (i ASP.NET 2.0 benyttes ClientScriptManager), men denne kjører før siden er lastet.

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
if (!Page.IsPostBack)
{
//this.txtName.Focus();
string sScript = "alert('Dette er en melding fra WebRessurs.no');";
ClientScript.RegisterStartupScript(this.GetType(), "Melding", sScript, true);
}
}


----------------------------------------------------------------------
I ASP.NET 2.0 benyttes ClientScriptManager i stedet:
----------------------------------------------------------------------

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
if (!Page.IsPostBack)
{
//this.txtName.Focus();
ClientScriptManager cr = Page.ClientScript;
string scriptStr = "alert('Dette er en melding fra WebRessurs.no');";
cr.RegisterStartupScript(typeof(Page), "Melding", scriptStr, true);
}
}

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 14210461.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker