Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (565)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Bruk av SQL Parameters i ASP.NET (C#)

av Øyvind A. Isaksen
 
Når man skal sende parametre til en SQL Spørring kan dette gjøres på flere måter. I denne artikkelen viser vi 3 forskjellig måter å gjøre dette på i ASP.NET, alle måtene gir samme resultat til tross for at metode 1 er langt mer effektiv å skrive. Metode 2 gir derimot flere muligheter som feks å angi ParameterDirection (om dette er en inn eller ut parameter). Metode 3 (AddWithValue) er ny i 2.0 rammeverket, og er den metoden som krever minst kode.

public int UserId
{
get
{
if (ViewState["UserId"] == null)
{
ViewState["UserId"] = Request.QueryString["UserId"] ?? "0";
}
return int.Parse(ViewState["UserId"].ToString());
}
}


protected void btnUpdate_Click(object sender, EventArgs e)
{
string fname = this.txtFname.Text;
string lname = this.txtLname.Text;
int userId = int.Parse(Request.QueryString["UserId"].ToString());

SqlConnection conn = ConnectionManager.GetConnection();

try
{
using (SqlCommand cmd = new SqlCommand("usp_UpdateUserInfo", conn))
{
cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;


//---METODE 1---:
cmd.Parameters.Add("@UserID", SqlDbType.Int).Value = userId;
cmd.Parameters.Add("@Firstname", SqlDbType.NVarChar,255).Value = fname;
cmd.Parameters.Add("@Lastname", SqlDbType.NVarChar,255).Value = lname;
//--/METODE 1---


//---METODE 2---:
SqlParameter UserId = new SqlParameter("@UserId", SqlDbType.Int);
UserId.Value = userId;
Cmd.Parameters.Add(UserId);

SqlParameter Firstname = new SqlParameter("@Firstname", SqlDbType.NVarChar,255);
Firstname.Value = fname;
Cmd.Parameters.Add(Firstname);

SqlParameter Lastname = new SqlParameter("@Lastname", SqlDbType.NVarChar,255);
Lastname.Value = lname;
Cmd.Parameters.Add(Lastname);
//--/METODE 2---:


//---METODE 3 (2.0 framework)---:
cmd.Parameters.AddWithValue("@UserID", userId);
cmd.Parameters.AddWithValue("@Firstname", fname);
cmd.Parameters.AddWithValue("@Lastname", lname);
//--/METODE 3 (2.0 framework)---:


cmd.ExecuteNonQuery();

}
this.lblMessage.Visible = true;
this.lblMessage.Text = "Brukeren ble korrekt oppdatert!";
}
catch
{
this.lblMessage.Visible = true;
this.lblMessage.Text = "En feil oppstod, vennligst prøv igjen!";
}

}

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 14174412.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker