Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (566)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Eksempel på bruk av Enumerations

av Øyvind A. Isaksen
 
En enumeration (opplisting) er en spesiell type i .NET rammeverket som består av en rekke navngitte konstanter. Her viser vi et kodeeksempel på hvordan du kan bruke Enumerations i en avstemmingsmodul. Vi ønsker å angi hva vi stemmer på (en artikkel, en kommentar eller en ekstern artikkel) og oppretter en Enumeration (VoteType) i Vote objektet vårt. Når vi benytter vår VoteHandler klasse for å legge inn en stemme (vote) er våre Vote typer Strongly Typed slik at vi kan sette feks vote.Type = VoteType.Article.

Summary: Example how to use Enumerations in ASP.NET.


------------------------------------
VoteHandler.cs
------------------------------------

namespace WebRessurs.Vote
{
public class VoteHandler
{

private static string ConnString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["Connstring"].ConnectionString;

public static void AddVote(Vote Vote)
{
SqlConnection conn = new SqlConnection(ConnString);
SqlCommand cmd = new SqlCommand("spAddVote", conn);
cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;

cmd.Parameters.AddWithValue("@type", (int)Vote.Type);
cmd.Parameters.AddWithValue("@value", Vote.Value);
cmd.Parameters.AddWithValue("@like", Vote.Like);
cmd.Parameters.AddWithValue("@fan", Vote.Fan);
cmd.Connection.Open();
cmd.ExecuteNonQuery();
cmd.Connection.Close();
cmd.Dispose();
conn.Dispose();
}
}
}


------------------------------------
Vote.cs
------------------------------------

namespace WebRessurs.Vote
{
public class Vote
{

public enum VoteType
{
Article,
ExternalArticle,
Comment
}


public Vote()
{ }

public Vote(int id, int value, VoteType type, Int16 like, Int16 fan)
{
_Id = id;
_Value = value;
_Type = type;
_Like = like;
_Fan = fan;
}

private int _Id;
public int Id
{
get { return _Id; }
set { _Id = value; }
}

private int _Value;
public int Value
{
get { return _Value; }
set { _Value = value; }
}

private VoteType _Type;
public VoteType Type
{
get { return _Type; }
set { _Type = value; }
}

private Int16 _Like;
public Int16 Like
{
get { return _Like; }
set { _Like = value; }
}

private Int16 _Fan;
public Int16 Fan
{
get { return _Fan; }
set { _Fan = value; }
}

}
}


------------------------------------
Default.aspx.cs
------------------------------------

protected void btnLike_OnClick(object sender, EventArgs e)
{
WebRessurs.Vote.Vote vote = new WebRessurs.Vote.Vote();
vote.Like = 1;
vote.Fan = 0;
vote.Type = WebRessurs.Vote.Vote.VoteType.Article;
WebRessurs.Vote.VoteHandler.AddVote(vote);
}


WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 13252478.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker