Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (566)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Kodeeksempler i kategorien 'SQL' (89 totalt)
Les mer
I dette kodeeksempelet har vi en tabell som inneholder meldinger. Her ønsker vi å funne ut hvilke brukere som blir kontaktet oftest. Vi ønsker ikke å telle antall brev, men antall unike kontakter. Det spiller altså ingen rolle hvor mange brev man har fått fra hvert medlem, kun hvor mange unike medlemmer som har sendt hvert enkelt medlem brev.  Les mer

Les mer
Her viser vi hvordan man kan fjerne mellomrom på slutten av alle records i en tabell.  Les mer

Les mer
Denne SQL spørringen viser hvordan man kan hente ut data fra en tabell mellom 2 angitte datoer. I eksempelet henter vi ut data fra og med 1. januar 2014 til og med 31. juli 2014.  Les mer

Les mer
Dette kodeeksempelet viser hvordan man kan regne ut gjennomsnittlig varighet på medlemskap dersom man vet når medlemmer melder seg inn og ut av en tjeneste. I eksempelet er "CreateDate" datoen et medlem meldte seg inn, og "LogDate" datoen vedkommende meldte seg ut. Resultatet viser antall dager alle medlemmer (med SiteId=1) totalt har vært medlem i snitt.  Les mer

Les mer
Her viser vi hvordan du kan hente ut alle records i en tabell som starter med linjeskift (line break).  Les mer

Les mer
Her vises en kode fra msdn.microsoft.com som kan benyttes for å kjøre en reorganize eller rebuild av alle index'er i din database. Koden selv avgjør hva det er behov for slik at du slipper å tenke på det.  Les mer

Les mer
Etter mange inserts, updates og deletes i en SQL Server Database vil man kunne oppleve at ting etterhvert begynner å gå trengt. Årsaken kan være en høy Index fragmentering i de ulike tabellene. Her viser vi hvordan du enkelt kan få ut en oversikt som viser fragmenterte Inderx'er, samt hvordan man kan defragmentere disse.  Les mer

Les mer
Dersom du feks trenger å ta ut alle brukere i en tabell som har registrert seg den 15. i måneden kan dette gjøres enkelt ved å benytte den innebygde DAY() funksjonen. På samme måte kan man også benytte YEAR() og MONTH() funksjonene i SQL.  Les mer

Les mer
Dersom du for eksempel trenger å returnere alle brukere som har lagret en ugyldig epostadresse på sin brukerprofil kan dette enkelt gjøres direkte i SQL ved å benytte følgende spørring.  Les mer

Les mer
Her viser vi hvordan man enkelt kan erstatte alle forekomster av et ord i en sql tabell. I eksempelet erstattes ordet "blaa" med "blå" i Tekst-feltet i tblInnhold tabellen.  Les mer

Les mer
I eksemplet viser vi hvordan man oppdaterer alle brukerene i tabellen tblUserProfileData som tilhører en egen applikasjon angitt i tabellen aspnet_Users.  Les mer

Les mer
Her skal vi vise en kjekk SQL funksjon som heter Coalesce(). Denne funksjonen returnerer første verdi som IKKE er NULL. Her viser vi 2 kodeeksempler hvor Coalesce er nyttig å benytte, ett SELECT Statement og ett UPDATE Statement.  Les mer

Les mer
Her viser vi et syntax eksempel på hvordan man kan slette data i en tabell basert på kriterier i andre relaterte tabeller.  Les mer

Les mer
Her viser vi hvordan du kan hente alle records i din SQL database utifra en angitt dato. Vi tar ikke hensyn til klokkelsettet, noe som ikke er ønskelig i mange situasjoner. Det kan feks være at du ønsker å vise alle som registrerte seg i går, eller dagens nyheter.  Les mer

Les mer
Her viser vi et eksempel på hvordan du kan oppdatere en tabell slik at alle brukere i tabellen får Description feltet = NULL.  Les mer

Les mer
La si du har en tabell med brukere. Hver bruker har en kolonne som sier hvor mange poeng han eller hun har. Du ønsker å gi alle brukere 5 poeng i bonus, dette skal legges til hver enkelt brukers nåværende poeng. Noen brukere har kanskje 0 poeng, mens andre har mer. Om en bruker ikke har angitt noen poeng (NULL) så hånderes det som en 0 ved hjelp av ISNULL() funksjonen.  Les mer

Les mer
Her viser vi hvordan du kan oppdatere innholdet i en tabell når du samtidig gjør en sjekk i andre tabeller ved hjelp av inner joins. Dette er nødvendig om innholdet du skal oppdatere er avhengig av en kriterie fra en relatert tabell. Dette eksempelet gir alle brukere i tblUserProfileData 5 poeng som har tblSite.Id = 1.  Les mer

Les mer
Her viser vi 2 eksempler på hvordan du kan hente ut en record der "created" tilsvarer dagens dato. Vi tar ikke hensyn til klokkeslett noe som betyr at records fra feks i går aldri vil vises.  Les mer

Les mer
Her viser vi et kodeeksempel på hvordan du kan hente alle brukere (basert på brukernavn) i tabellen tblUserVisit som IKKE finnes i aspnet_Users tabellen. Dette kodeeksempelet ble benyttet til å rydde opp i en tabell der loggen fra noen brukere fortsatt fantes til tross for at brukeren var slettet i brukertabellen.  Les mer

Les mer
Her viser vi hvordan du i SQL Server kan lage en spørring som henter ut personer som er eldre enn et gitt antall år. Personene er lagret med fødselsdato i databasen, og vi benytter en SQL funksjon til å beregne hvor gammel hver enkelt person er i antall år utifra dagens dato. Til slutt returnerer vi alle personer som er eldre enn 50 år.  Les mer

Les mer
Her viser vi hvordan du i SQL kan kopiere data fra en tabell til en annen. I eksempelet koperer vi brukere fra tabellen tblUsers til tabellen tblCustomers.  Les mer

Les mer
Denne SQL koden oppdaterer innholdet i en tabell som heter tblTemplate. Om verdien i "FileName" er ulik den verdien som allerede er lagret skal koden utføre en oppdatering i en annen tabell med navn tblContent. Alle felter i "Url" skal oppdateres i tblContent der TemplateId er den samme som ID'en i tblTemplate. Vi setter Url = FileName og legger til et parameter som er identisk med ID'en i tblContent (?id=[ContentId]). Det er viktig å huske CAST på ID'en siden denne skal behandles som en streng og ikke et tall.  Les mer

Les mer
Her viser vi hvordan man først kan sjekke om en bruker finnes i èn tabell, gjør han/hun ikke det så sjekker vi i en annen tabell. Om brukeren finnes i en av tabellene returneres brukerID'en.  Les mer

Les mer
Her viser vi hvordan man kan hente ut flere poster i en tabell og returnere dem som et string Array. I eksempelet henter vi alle kategorier der fkPageID = 100 og returnerer innholdet i formatet "Verdi1, Verdi2, Verdi3...".  Les mer

Les mer
Her viser vi et eksempel på hvordan du kan lage Pageing direkte i en Stored Procedure. Spørringen har 2 inputs; PageIndex og PageSize. PageIndex er hvilket sidenummer vi skal ta ut og PageSize er hvor stor hver enkelt side er.  Les mer

Les mer
Her viser vi hvordan man kan lage en Stored Procedure som legger inn en verdi (score) i databasen om det (item) ikke har noen verdi fra før. Om det allerede har en verdi fra før så skal verdien man sender inn plusses på v den eksisterende verdi (@Value + @Score).  Les mer

Les mer
Dette kodeeksempelet er en noe forenklet versjon av en spørring hentet fra Microsoft sin Membership Provider. Det som er verdt å merke seg er hvordan man først oppretter en midlertidig tabell som kun består av 2 kolonner; UserId og en IndexId. Først legges alle brukere som oppfyller et gitt søke-kriterie (feks epost adresse) inn i temp tabellen. Hver bruker blir tilordnet en index fra 1 til antall treff. Senere henter man ut info om de brukerene man vil fra brukertabellene, basert på verdiene i temp tabellen. Det betyr med andre ord at man feks kan ta ut de 10 første brukere ved å si at IndexID skal være mindre enn 10.   Les mer

Les mer
Dette kodeeksempelet viser hvordan du kan gjøre en sjekk i databasen før du legger inn en ny record. Om record'en ikke finnes skal den legges inn i databasen, finnes den skal den ikke legges inn men oppdateres. Vi benytter et IF - ELSE statement til dette sammen med en IF NOT EXIST sjekk. Spørringen returnerer kategoriID'en som en OUTPUT Parameter.  Les mer

Les mer
SQL Trigger benyttes hvis du ønsker å utføre en databaseoperasjon når feks en ny rad blir lagt inn i en tabell. Dette kodeeksempelet viser hvordan du oppdaterer en tabell i en database når en record blir lagt inn i en tabell i en helt annen database. Nå en ny rad blir lagt til i tabellen tblCommand med commandtext lik "stopp" skal triggeren oppdatere tabellen tblMembers i databasen MyDatabase der cellphone i tblCommand = cellphone i tblMembers.  Les mer

Les mer
Her viser vi hvordan du kan utføre en spørring i en Stored Procedure hvis et kriterie oppfylles først. Dette er nyttig hvis du feks trenger å sjekke om en record finnes i databasen før du oppretter den. Dette for å unngå å få samme oppføring 2 ganger (duplikat). Løsningen er å benytte "if not exists" kombinert med en spørring i databasen som sjekket kriteriet!  Les mer

Les mer
Mange har den senere tid opplevd å få nettsidene sine infisert med et javascript som har til hensikt å omdirigerer brukere til andre websteder. Måten man blir infisert på er via såkalt "SQL Injection", dette er en metode hackere benytter for å legge inn ondsinnet kode i databaser. Har din nettside / database blitt infisert bør du først og fremst tette sikerhetshullet, et tips er å kun benytte Stored Procedures når man kommuniserer med databasen. Når dette er gjort gjenstår det å få rettet opp databasen og fjerne alle uønsket javaskrips som har blitt lagt inn av hackere. Her viser vi et SQL skript du kan kjøre i databasen din for å gjøre nettopp denne jobben!  Les mer

Les mer
En gang i blant kan det være smart å bytte Administrator passord på serveren din. Dette kan påvirke din SQL Server, og føre til at den stopper å fungere. Her forklarer vi hva du må passe på for å unngå nettopp det!  Les mer

Les mer
Her vises et kodeeksempel på hvordan du kan hente ut data (records) fra en tabell mellom 2 forskjellige datoer. I dette tilfellet henter vi ut alle rader mellom der feltet "Time" er mellom 1/4-2008 og 30/6-2008.  Les mer

Les mer
Noen ganger opplevd denne feilmeldingen? Her viser vi hvordan du enkelt kan aktivere din 'sa' bruker i SQL Server for å unngå denne feilen!  Les mer

Les mer
Her viser vi et meget nyttig eksempel på hvordan du kan finne en tekst string i en tabell, og erstatte denne med en annen tekst string. Vi bygger opp en dynamisk SQL prosedyre som senere kan kjøres slik: EXEC sp_FindAndReplace ('Tabell','Felt','Finn','Erstatt')  Les mer

Les mer
Dette lille kodeeksempelet viser hvordan du kan telle hvor mange records det er lagret i databasen mellom i dag og 31 dager tilbake i tid.  Les mer

Les mer
Her viser vi hvordan man kan finne alle ugyldige epostadresser som er lagret i en SQL tabell. Det kan være smart å kjøre denne SQL'en for å se om det er lagret noen ugyldige epost adresser i databasen din før du feks forsøker å sende ut epost til disse personene. Er det noe ugyldige adresser vil disse returneres, og du vil således kunne oppdatere eller slette disse.  Les mer

Les mer
Denne Stored Procedure viser hvordan du kan lage et dynamisk søk i SQL. Vi sender i 2 parametere, "@SiteId" og "@SearchCriteria". Vi henter ut alle records som har SiteId = @SiteId, og der enten Name eller Link = @SearchCriteria. Det unike med denne spørringen er at om @SearchCriteria ikke er angitt (er blank / Null), så vil spørringen ikke ta hensyn til søkekriteriet og likevel returnere alle records utifra angitt @SiteId.  Les mer

Les mer
Denne artikkelen viser hvordan du kan legge inn en record i en database (Stored Procedure), og returnere GUID'en som automatsik blir opprettet i SQL. Denne metoden kan brukes til å returnere det du måtte ønske av informasjon etter å ha lagret en ny record i databasen.  Les mer

Les mer
Denne artikkelen viser hvordan man i ved hjelp av recursive query / spørring i SQL Server 2005 feks kan slette et helt sub-tre med ubegrensede antall nivåer. La si vi har en tabell som lagrer noder i en treeview, denne tabellen er da relatert til seg selv med Id og ParentId. Vi ønsker så å slette en node, og ALLE noder under denne noden. Her viser vi hvordan dette gjøres!  Les mer

Les mer
Denne koden viser hvordan du kan hente innhold fra en tabell utifra NULL "verdi" i databasen. Her hentes ID og Name fra tblContent hvor ParentId = Null. Er ParentID satt til en verdi skal ikke dette returneres i resultatet.  Les mer

Les mer
Etter en Attach eller Restore av en database i SQL Server får man ofte en brukerfeil. Dette kan løses ved først å oppretter brukeren (feks "MinBruker") i Security i SQL Server (Security), deretter Attach'er du .LDF fila. Når dette er gjort, så kjører du følgende kommando på databasen du nettopp Attach'a:  Les mer

Les mer
Dette eksemplet viser hvordan man kan sjekke brukernavn og passord i en brukertabell, og returnere brukerens ID om han/hun finnes.  Les mer

Les mer
Her vises 2 eksempler på hvordan i en Stored Procedure kan oppdatere data i en tabell. Det spesielle er at ikke alle parametre MÅ tilordnes en verdi, kun de du ønsker å oppdatere. I eksempel 1 benytter man ISNULL funksjonen, i eksempel 2 eksekverer man en SQL vhja den innebygde prosedyren "sp_executesql" .  Les mer

Les mer
Denne prosedyren returnerer artikkel-attributter tilhørende en artikkel. Det spesielle her er at den skal returnere alle template-definitions uavhengig av om de inneholder innhold eller ikke (tblArticleAttribute.Content). Grunnen til at vi ønsker å returnere alle Definitions selv om Content er tomt er at informasjonen skal bindes til en dynamsik form. Er feks tittel eller ingress blank skal tekstfeltene (definitions) likevel bli vist, men nå uten innhold / "content". Dermed kan man fylle inn disse feltene, og lagre dette tilbake til databasen.  Les mer

Les mer
Her beskrives hvordan man tar backup av en eksisterende database i SQL Server, for således i restore denne vhja scripting. Har opplevd problemer med å restore .bak filer vhja veiviseren i SQL Server, denne metoden er imidlertidig meget effektiv!  Les mer

Les mer
Denne Stored Procedure viser et praktisk eksempel på hvordan man kan ta ut de mest aktive bloggene fra en database. Vi har 2 tabeller; tblBlog og tblBlogEntry. Når vi grupperer er det viktig å huske å gruppere på alle data du tar ut, i dette tilfellet "intBlogID" og "strBlogName". Til slutt tar vi ut de siste bloggene ved hjelp av ROWCOUNT. Input til prosedyren er hvor mange blogger vi ønsker, feks 10 siste. Kan ikke benytte "Select Top 10" siden vi ønsker dette dynamisk.  Les mer

Les mer
Denne stored procedure kopierer en record i en og samme tabell, endrer noen felter i recorden, og returnerer den nye ID'en som ble opprettet (kopien).  Les mer

Les mer
Her vises hvordan man lagrer data i SQL, og returnerer GUID'en og ID'en til recorden som ble lagret. Eksempelet viser hvordan man gjør dette i en Stored Procedure, men også hvordan man henter ut GUID'en i asp.net.  Les mer

Les mer
GUID kan benyttes som en "unique identifier", dvs en unik nøkkel som refererer til en record i tabellen. Mange benytter dette i sammenhenger hvor det kreves automatisk innlogging, men ikke ønsker å vise brukernavn/passord i klar tekst. Her forklares hvordan man benytter denne funksjonen i din database-tabell.  Les mer

Les mer
Ønsker du å flytte en database fra feks utviklingsserver til produksjonsserver kan dette gjøres ved å generere et script som kopierer alle objekter. Du vil dermed kopiere tabeller og stored procedures, men ikke data som ligger i tabellene. Dette er ofte ønskelig siden man har mye test-data på utviklingsserveren som man ikke ønsker å føre over til produksjon.  Les mer

Les mer
Dette eksempelet viser hvordan man dynamisk kan bygge opp en Stored Procedure. Her har vi en tabell (tblCompany) hvor firmaer er lagret. Hvis et firma har Project=1 og Private=1 skal det bare listes ut DERSOM det tilhører den personen som er logget inn (employeeID=@employeeID). Hvis ikke setter vi employeeID=employeeID som gjør at dette ikke blir tatt hensyn til.  Les mer

Les mer
Denne SQL koden viser et eksempel på hvordan man kan oppdatere en record i en tabell basert på eksisterende innhold. Hvis Status = False, så skal status settes = True. Er status = True, så skal Status settes = False. Eneste input til stored procedure'n er IDen til recorden vi skal oppdatere.  Les mer

Les mer
Dette eksempelet viser hvordan man dynamisk kan bygge opp en Stored Procedure. Er input parameteren "@private" er True skal vi ha med Where statementet "and employeeID=@employeeID". Er "@private" False skal ikke dette statementet være med.  Les mer

Les mer
Ved hjelp av OUTPUT parametre kan man returnere verdier fra en Stored Procedure. Dette eksempelet teller antall brukere (recods) i en database og returnerer tallet ved hjelp av OUTPUT-parameteren "@CountUsers".  Les mer

Les mer
Her viser vi hvordan du i en Stored Procedure lager et IF-statement. I dette tilfellet skal info lagres i tabellen KUN hvis brukeren har tastet inn riktig passord. Denne løsningen kan man benytte feks for å forhindre spam-motorer å poste søppel i din gjestebok.  Les mer

Les mer
Denne litt omfattende stored procedure importerer brukere inn i en database, men sjekker om brukeren finnes fra før før den eventuelt importeres. SP'en har 1 input, det er siteID (@tmpID). Oppføringer i nyhetsbrev lages ved hjelp av 3 relaterte tabeller: m6_newslettersubscription, m6_newsletteruser og m6_newslettertype. Data importeres fra temp-tabellen tmpimportemail_5. Legg spesiellt merke til "IF NOT EXISTS()".  Les mer

Les mer
I denne kodeeksempeltet har vi 3 relaterte tabeller: newslettersubscription, newsletteruser og newslettertype. Vi ønsker å slette alle newslettersubscription's som har newsletteruser-epost lik 'test@webressurs.no' og newslettertype-id lik '13'.  Les mer

Les mer
Denne koden har til hensikt å loope igjennom data i en tabell,endre ett felt (siteID), og deretter inserte dataene igjen. Dermed får vi en kopi, men endret siteID! Nøkkelord er: CURSOR og FETCH.  Les mer

Les mer
Har du problemer ved sletting av en bruker i SQL server 2005 kan dette løses ved hjelp av 3 enkle steg. Typisk feilmelding er "Dorp failed for USer 'name'. (Microsoft.SqlServer.Smo)"  Les mer

Les mer
Her vises hvordan man henter info fra en tabell som oppfyller et kriterie i en annen relatert tabell. Vi viser også hvordan man kan telle alle records som blir returnert, og hvordan man kun teller unike records (DISTINCT).  Les mer

Les mer
Denne Stored Procedure viser hvordan man kan søke i en database, fra 3 forskjellige tabeller samtidig. Eksempelet er et firmasøk, der du søker i firmanavn, kontaktpersoner og noen egne sorteringsfelter. Det er mulig å søke etter kun en del av et søkeord. Et søk etter feks "Isak" vil da gi resultat både på "Isak" og "Isaksen".  Les mer

Les mer
Noen ganger kan det være greit å sjekke om en Stored Procedure returnerer det vi ønsker uten å programmere en kode for å sjekke dette. For å gjøre dette benytter du Query Analyzer. Her forklarer vi i enkelhet hvordan du kjører en Stored Procedure i Query Analyzer, med 2 inputs, og får ut resulatatet basert på dette.  Les mer

Les mer
Denne SQL setningen viser hvordan du henter nest siste artikkel i en bestemt kategori, eller tredje siste artikkel osv.   Les mer

Les mer
Har du en database der du ønsker å slette alle records som har en kolonne med verdien <NULL>, så kan du kjøre denne SQL setningen i Enterprice Manager.  Les mer

Les mer
Det er viktig å "tune" databasen etter innholdet, og om mulig justere ned størrelsen på hvert enkelt felt. Etter en viss tid i drift kan man kjøre SQL setningen under for å finne del lengste forekomsten, da vet du hvor langt ned du kan justere deg.  Les mer

Les mer
Hvis du registrerer en dato til en artikkel som sier hvilken dato artikkelen skal vises på nettet, kan du benytte følgende SQL-setning for å få til dette. Det tas ikke hensyn til klokkeslettet, kun selve datoen!  Les mer

Les mer
Denne koden henter info fra 3 tabeller som på en eller annen måte hører sammen. Her har vi 3 tabeller: En med prosjektinfo, en med firmainfo og en med firmakategorier. Vi ønsker å vise alle prosjekter for firmaer innen valgt kategori. INNER JOIN er sentralt her!  Les mer

Les mer
Når du skal ta backup av din SQL server (.mdf og .ldt filene) med et backup program (feks BackUp Maker), er man nødt til at sql serveren stoppes når filene kopieres. Ofte skjer dette på natten, og da er det greit å ha noen BAT-filer som gjør jobben for deg.  Les mer

Les mer
Slik ser SQL syntax ut for oppdatering av flere poster i en tabell.  Les mer

Les mer
Her telles antall vareID'er i en ordretabell, de grupperes deretter for å vise hvor mange forekomster det er av hver vare.  Les mer

Les mer
En meget enkel måte å overføre all data fra en tabell til en annen.  Les mer

Les mer
Eksempelet kombinerer IF/Else setning og Stored Prosedure  Les mer

Les mer
Beskriver den vesentlige forskjellen mellom Stored Procedure og View  Les mer

Les mer
Her vises alle kunder som har handlet mer enn 1 gang (>0), og den datoen de handlet sist. Tar som du ser i koden utgangspunkt i 2 tabeller, tblKunder og tblOrdre. tblKunder inneholder kundenummer og navn. tblOrdre inneholder kundenummer og dato for når de handlet (samt noen flere felt som vi ikke bruker her)  Les mer

Les mer
Har du 2 relaterte tabeller, kan man hente info ut fra begge disse ved å lage en spørring i en spørring. EKS: (tblLink og tblLinkKat)  Les mer

Les mer
Man kan oppleve at en SQL-setning som fungerer i SQL-Server ikke fungerer i Access, og omvendt. Et eksempel er koden under, der man skal hente ut all data lagt inn det siste døgnet  Les mer

Les mer
Viser syntax og eksempel på bruk av DISTINCT  Les mer

Les mer
Hvis en tabell inneholder f.eks info om brukere som besøker din webside, så vil IP-adressen til brukeren gå igjen i alle records som gjelder denne brukeren. Hvis du ønsker å telle hvor mange som har besøkt din webside, så ønsker du selvfølgelig ikke at samme bruker (altså IP-adresse) skal telles mer enn èn gang  Les mer

Les mer
I tabellen må man ha en kolonne som registrerer datoen automatisk når en record blir lagt inn (getDate()). Da er det bare i SQLen å spørre etter alle oppføringer som er lagt inn mellom nå ( getdate() ) og nå minus èn dag ( DATEADD(d, - 1, GETDATE()) ).  Les mer

Les mer
Hvis man ønsker å f.eks oppdatere innholdet på flere records samtidig, uten å kjøre flere SQL-setninger, er det bare å skille sqlen med semikolon (;)  Les mer

Les mer
Man kan bruke funksjoner direkte i SQL. Her vises hvordan man kan få ut antall records pr klokkeslett (time)  Les mer

Les mer
Viser SQL-syntax for å slette data i en tabell.  Les mer

Les mer
Viser SQL-syntax for å legge inn data i en tabell.  Les mer

Les mer
Viser SQL-syntax for å hente ut data fra en tabell.  Les mer

Les mer
Viser SQL-syntax for oppdatering av data i en tabell.  Les mer

Les mer
Har man en unik identifisering (primærnøkkel) for hver row i en database, og minst en record i tabellen kan man vise en random record ganske enkelt.  Les mer

Les mer
Forklarer enkelt forskjellem mellom Stored Procedure og View.  Les mer

Les mer
En liten forklaring av SQL, opprinnelse, forkortelse ol.  Les mer


Lag Facebook app.
Lag egne regex.
Lær ASP.NET
CSS Kurs
Expression web 2
Lærefilmer: SEO
Microsoft Virtual PC
CSS Design
Gratis antivirus
ASP.NET AJAX
ASP.NET Caching
Fra ASP - ASP.NET
Dynamisk SQL søk
ASP kalender
Lag WAP-side
ASP.NET Skins
Øk trafikken
3 lags arkitektur
PHP filutforsker

DNS Stuff
Nettverksverktøy
Whois
Vis min IP
Vis min IP
Passord sjekk
Passord generator
Finn filtype
Finn en guide
Finn en test
Virusscan
Infected or not

Nye casino på nett
Norske nettcasinoer
Casinoer på nett
Betting sider
Betting online
Kasino på nett
Anbefaltcasino.com

Fastname.no

Gratis RSS feed med utvalgte artikler fra WebRessurs.no

Følg WebRessurs.no på Twitter

Tips en venn om WebRessurs.no

Del på Facebook

WebRessurs.no RSS-feed WebRessurs.no JS-feed - Vis saker innen web, IT og programmering på din egen nettside

Google PageRank Checker


WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 13114973.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker