Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (566)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Kjøre en rebuild eller reorganize av alle index'er i databasen

av Øyvind A. Isaksen
 
Her vises en kode fra msdn.microsoft.com som kan benyttes for å kjøre en reorganize eller rebuild av alle index'er i din database. Koden selv avgjør hva det er behov for slik at du slipper å tenke på det.

-- Ensure a USE <databasename> statement has been executed first.
SET NOCOUNT ON;
DECLARE @objectid int;
DECLARE @indexid int;
DECLARE @partitioncount bigint;
DECLARE @schemaname nvarchar(130);
DECLARE @objectname nvarchar(130);
DECLARE @indexname nvarchar(130);
DECLARE @partitionnum bigint;
DECLARE @partitions bigint;
DECLARE @frag float;
DECLARE @command nvarchar(4000);
-- Conditionally select tables and indexes from the sys.dm_db_index_physical_stats function
-- and convert object and index IDs to names.
SELECT
object_id AS objectid,
index_id AS indexid,
partition_number AS partitionnum,
avg_fragmentation_in_percent AS frag
INTO #work_to_do
FROM sys.dm_db_index_physical_stats (DB_ID(), NULL, NULL , NULL, 'LIMITED')
WHERE avg_fragmentation_in_percent > 10.0 AND index_id > 0;

-- Declare the cursor for the list of partitions to be processed.
DECLARE partitions CURSOR FOR SELECT * FROM #work_to_do;

-- Open the cursor.
OPEN partitions;

-- Loop through the partitions.
WHILE (1=1)
BEGIN;
FETCH NEXT
FROM partitions
INTO @objectid, @indexid, @partitionnum, @frag;
IF @@FETCH_STATUS < 0 BREAK;
SELECT @objectname = QUOTENAME(o.name), @schemaname = QUOTENAME(s.name)
FROM sys.objects AS o
JOIN sys.schemas as s ON s.schema_id = o.schema_id
WHERE o.object_id = @objectid;
SELECT @indexname = QUOTENAME(name)
FROM sys.indexes
WHERE object_id = @objectid AND index_id = @indexid;
SELECT @partitioncount = count (*)
FROM sys.partitions
WHERE object_id = @objectid AND index_id = @indexid;

-- 30 is an arbitrary decision point at which to switch between reorganizing and rebuilding.
IF @frag < 30.0
SET @command = N'ALTER INDEX ' + @indexname + N' ON ' + @schemaname + N'.' + @objectname + N' REORGANIZE';
IF @frag >= 30.0
SET @command = N'ALTER INDEX ' + @indexname + N' ON ' + @schemaname + N'.' + @objectname + N' REBUILD';
IF @partitioncount > 1
SET @command = @command + N' PARTITION=' + CAST(@partitionnum AS nvarchar(10));
EXEC (@command);
PRINT N'Executed: ' + @command;
END;

-- Close and deallocate the cursor.
CLOSE partitions;
DEALLOCATE partitions;

-- Drop the temporary table.
DROP TABLE #work_to_do;
GO

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 12327778.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker