Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (566)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Dynamisk SQL i en Stored Procedure (Case Else End)

av Øyvind A. Isaksen
 
Dette eksempelet viser hvordan man dynamisk kan bygge opp en Stored Procedure. Her har vi en tabell (tblCompany) hvor firmaer er lagret. Hvis et firma har Project=1 og Private=1 skal det bare listes ut DERSOM det tilhører den personen som er logget inn (employeeID=@employeeID). Hvis ikke setter vi employeeID=employeeID som gjør at dette ikke blir tatt hensyn til.

set ANSI_NULLS ON
set QUOTED_IDENTIFIER ON
go

CREATE PROCEDURE [dbo].[spCompanyList]
(
@project bit,
@employeeID smallint,
@custID smallint
)
AS
select companyID,company,phone,cellphone,email,web
from tblCompany
where active=1
and project=@project
and custID=@custID

and employeeID = ( case when project = 1 and private = 1 Then @employeeID ELSE employeeID END )

order by company

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 12425884.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker