Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (566)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Eksempel på paging med Stored Procedures

av Øyvind A. Isaksen
 
Dette kodeeksempelet er en noe forenklet versjon av en spørring hentet fra Microsoft sin Membership Provider. Det som er verdt å merke seg er hvordan man først oppretter en midlertidig tabell som kun består av 2 kolonner; UserId og en IndexId. Først legges alle brukere som oppfyller et gitt søke-kriterie (feks epost adresse) inn i temp tabellen. Hver bruker blir tilordnet en index fra 1 til antall treff. Senere henter man ut info om de brukerene man vil fra brukertabellene, basert på verdiene i temp tabellen. Det betyr med andre ord at man feks kan ta ut de 10 første brukere ved å si at IndexID skal være mindre enn 10.

set ANSI_NULLS ON
set QUOTED_IDENTIFIER ON
go

ALTER PROCEDURE [dbo].[FindUsersByEmail]
@EmailToMatch nvarchar(256),
@PageIndex int,
@PageSize int
AS

BEGIN

-- Set the page bounds
DECLARE @PageLowerBound int
DECLARE @PageUpperBound int
DECLARE @TotalRecords int
SET @PageLowerBound = @PageSize * @PageIndex
SET @PageUpperBound = @PageSize - 1 + @PageLowerBound

-- Create a temp table TO store the select results
CREATE TABLE #PageIndexForUsers
(
IndexId int IDENTITY (0, 1) NOT NULL,
UserId uniqueidentifier
)

-- Legger inn brukere i temp tabellen

INSERT INTO #PageIndexForUsers (UserId)
SELECT u.UserId
FROM dbo.aspnet_Users u, dbo.aspnet_Membership m
WHERE m.UserId = u.UserId AND m.LoweredEmail LIKE LOWER(@EmailToMatch)
ORDER BY m.LoweredEmail

-- Henter ut all brukerinfo fra brukertabellene
-- basert på IndexId i temp tabellen

SELECT u.UserName, m.Email, m.Comment, m.IsApproved, u.UserId
FROM dbo.aspnet_Membership m, dbo.aspnet_Users u, #PageIndexForUsers p
WHERE u.UserId = p.UserId AND u.UserId = m.UserId AND
p.IndexId >= @PageLowerBound AND p.IndexId <= @PageUpperBound
ORDER BY m.LoweredEmail

SELECT @TotalRecords = COUNT(*)
FROM #PageIndexForUsers
RETURN @TotalRecords

END

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 12366190.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker