Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (567)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Legge inn en record i SQL og returnere GUID'en til denne recorden

av Øyvind A. Isaksen
 
Denne artikkelen viser hvordan du kan legge inn en record i en database (Stored Procedure), og returnere GUID'en som automatsik blir opprettet i SQL. Denne metoden kan brukes til å returnere det du måtte ønske av informasjon etter å ha lagret en ny record i databasen.

set ANSI_NULLS ON
set QUOTED_IDENTIFIER ON
go

-- =============================================
-- Author: Øyvind Isaksen
-- Create date: 23.11.2007
-- Description: Legger inn ny link, returnerer linkens GUID
-- =============================================
ALTER PROCEDURE [dbo].[spAddLink]
(
@SiteId smallint,
@Url varchar(512),
@Name varchar(512),
@Guid uniqueidentifier OUTPUT
)
AS
BEGIN

SET NOCOUNT ON;
INSERT INTO tblLink (SiteId,Url,[Name]) values (@SiteId,@Url,@Name)
SELECT @Guid = (select guid from tblLink where id=SCOPE_IDENTITY())

END

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 11625695.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker