Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (566)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Stored Procedure for å importere brukere i database

av Øyvind A. Isaksen
 
Denne litt omfattende stored procedure importerer brukere inn i en database, men sjekker om brukeren finnes fra før før den eventuelt importeres. SP'en har 1 input, det er siteID (@tmpID). Oppføringer i nyhetsbrev lages ved hjelp av 3 relaterte tabeller: m6_newslettersubscription, m6_newsletteruser og m6_newslettertype. Data importeres fra temp-tabellen tmpimportemail_5. Legg spesiellt merke til "IF NOT EXISTS()".

set ANSI_NULLS ON
set QUOTED_IDENTIFIER ON
go


ALTER PROCEDURE [dbo].[spImportNewsletterusers_New]
@tmpTypeId int
AS
DECLARE @tmpUserID int
DECLARE @tmpID int
DECLARE @tmpMail nvarchar(255)
DECLARE usercursor CURSOR LOCAL FOR
SELECT [Id], email FROM tmpimportemail_5 WHERE imported = 0 AND newslettertypeid = @tmpTypeId
OPEN usercursor
FETCH NEXT FROM usercursor INTO @tmpID, @tmpMail
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN


IF NOT EXISTS(
SELECT * FROM m6_newslettersubscription
INNER JOIN m6_newslettertype ON m6_newslettersubscription.col_newslettertypeid = m6_newslettertype.Id
INNER JOIN m6_newsletteruser AS m6_newsletteruser_1 ON m6_newslettersubscription.col_newsletteruserid = m6_newsletteruser_1.Id
WHERE (m6_newslettertype.Id = @tmpID) AND (m6_newsletteruser_1.col_email = @tmpMail)
)


BEGIN
SELECT @tmpUserID = MAX(id) FROM m6_newsletteruser WHERE col_email = @tmpMail

IF @tmpUserID IS NULL
BEGIN
INSERT INTO m6_newsletteruser (col_email) VALUES (@tmpMail)
SELECT @tmpUserID = @@IDENTITY FROM m6_newsletteruser
END
IF @tmpUserID IS NOT NULL
BEGIN
IF NOT EXISTS (SELECT col_newsletteruserid FROM m6_newslettersubscription WHERE col_newslettertypeid=@tmpTypeId AND col_newsletteruserid=@tmpUserID)
BEGIN
INSERT INTO m6_newslettersubscription (col_newslettertypeid, col_newsletteruserid) VALUES (@tmpTypeId, @tmpUserID)
UPDATE tmpimportemail_5 SET imported = 1 WHERE [Id] = @tmpID
END
END
FETCH NEXT FROM usercursor INTO @tmpID, @tmpMail
END


END


CLOSE usercursor
DEALLOCATE usercursor


WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 12216606.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker