Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (566)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Kjøre validatorkontroller før javascript validering i en ASP.NET side

av Øyvind A. Isaksen
 
Dersom du benytter deg av de innebygde validatorkontrollene i ASP.NET, og samtidig trenger å gjøre en validering ved hjelp av et eget javascript, kan man oppleve en konflikt. Feks kan man oppleve at enten så fungerer kun validatorkontrollene, eller så fungerer kun ditt eget javascript. Løsningen på dette er å sørge for at validatorkontrollene kjører først, deretter kjører vi javascript valideringen. Her viser vi et kodeeksempel som validerer et tekstfelt vhja validatorkontrollen asp:RequiredFieldValidator, deretter kjører vi et javascript som gir brukeren en Confirm() dialog som må bekreftes dersom en checkbox er avkrysset.

<script type="text/javascript">
function confirmDelete()
{
Page_ClientValidate();
if (Page_IsValid)
{
var chkDelete = document.getElementById("<%= chkDelete.ClientID %>");
if (chkDelete)
{
if(chkDelete.checked)
{
return confirm("Vennligst bekreft at du ønsker å slette innlegget med tilhørende kommentarer. Det er ikke mulig å angre dette!");
}
}
}
return Page_IsValid;
}
</script>


<asp:TextBox runat="server" ID="txtTitle" />
<asp:RequiredFieldValidator runat="server" ID="reqTitle" ControlToValidate="txtTitle" Display="Dynamic" ErrorMessage="Tittel mangler" />

<asp:CheckBox runat="server" ID="chkDelete" Text="Slett innlegg" Checked="false" />

<asp:Button runat="server" ID="btnSave" Text="Lagre innlegg" OnCommand="btnSave_OnCommand" OnClientClick="javascript:return confirmDelete();" CausesValidation="true" />

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 12899921.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker