Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (565)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Slik validerer du en epost-adresse i klassisk ASP

av Øyvind A. Isaksen
 
Dette kodeeksempelet viser hvordan du i ASP 3.0 validerer en epost-adresse ved hjelp av et regulært uttrykk. Vi lager en funkson som returnerer true/false avhengig av om epost-adressen man sender inn er gyldig eller ikke. Til slutt viser vi hvordan man benytter funksonen i praksis.

Summary: Validate email address.


function isValidEmail(inputEmail)

' Deklarerer et Regular expression objekt
dim RegExpObject
set RegExpObject = New RegExp

' setter funksjonen til å returnere True som standard
isValidEmail = true

' Definerer et regulært uttrykk for validering av epost adresse
RegExpObject.Pattern = "^[a-zA-Z][\w\.-]*[a-zA-Z0-9]@[a-zA-Z0-9][\w\.-]*[a-zA-Z0-9]\. [a-zA-Z][a-zA-Z\.]*[a-zA-Z]$"

' Sjekker email adressen og returnerer True hvis gyldig epost, hvis ikke returneres False.
isValidEmail = RegExpObject.Test(inputEmail)

end function


'Slik bruker du funksjonen over:

Dim email
email = "min@adresse.no"

if not isValidEmail(email) then
response.write "FEIL - ugyldig epost adresse!"
end if

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 14304092.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker