Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (565)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Lage paging (forrige neste -side) i PHP

av Diablo
 
Dette eksempelet viser hvordan man kan lage en pageing funkjson i PHP. PÅ den måten kan du dele opp resultatet fra databasen slik at du kan bla i innholdet ved å klikke på "forrige" / "neste" linker.

<?php function paging($limit,$pageno,$row_count=0,$pagename='index.php',$adressvalue='')
{
$paging = '';
if($row_count > $limit)
{
$page_count = $row_count / $limit;
$page_count = ceil($page_count);
if($pageno == $page_count)
{
$to = $page_count;
} elseif($pageno == $page_count - 1)
{
$to = $pageno + 1;
} elseif($pageno == $page_count - 2)
{
$to = $pageno + 2;
} else {
$to = $pageno + 3;
}
if($pageno < 4)
{
$from = 1;
} else {
$from = $pageno - 3;
}

if (4 < $pageno)
$paging .= ' <b><a class=1 href="'.$pagename.'&page=1'.$adressvalue.'"><b>1</b></a>........</b> ';

for($i=$from; $i <= $to; $i++)
{
if($i == $pageno)
{
$paging .= ' <b>['.$i.']</b> ';
} else {
$paging .= ' <a class=1 href="'.$pagename.'&page='.$i.$adressvalue.'">'.$i.'</a> ';
}
}
if ($to < $page_count)
{
$paging .= ' <b>........<a class=1 href="'.$pagename.'&page='.$page_count.$adressvalue.'"> '.$page_count.'</a></b> ';
}
}
if($paging == "")
{
$paging = 'Page 1';
}
return $paging;
}

$limit = 5; //Limit that you want to list results in a page
$condition = "WHERE id='101'"; //If you have a condition write here
$my_table = 'file'; //your table name

//Calculating total record count
$query = mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM $my_table $condition");
$row_count = mysql_result($query, 0);

@ $page = abs(intval($_GET['page']));
if(empty($page) || $page > ceil($row_count/$limit))
{
$page = 1;
$start = 0;
} else {
$start = ($page - 1) * $limit;
}
//query...
$query = mysql_query("SELECT * FROM $my_table $condition LIMIT $start,$limit");

//And the links...
echo paging($limit,$page,$row_count,'index.php?show=files');

?>

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 14210452.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker