Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (566)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Funksjonsliste i PHP med mengder av nyttige funksjoner

av niikoo
 
Her kan du laste ned en funksjonsliste med nyttige funksjoner som alert(), error(), msgBOX(), goBACK(), redirectURL(), disallowdots(), get_file_extension(), size_hum_read(), removeDir(), if_read_only(), dirsize(), fintimagesize() og map_dirs(). Inkluderer også file_put_contents() og file_get_contents() som kan brukes til PHP4.

---------------------------
| INTRO / BEFORE USE |
---------------------------

Inkluderes i headeren på siden med:
<?php include_once("functions.php"); ?>

--------------------------------
| FUNKSJONER INKLUDERT: |
--------------------------------

PHP4 OG PHP5:

msgBOX("tekst") - Se alert()
alert("tekst") - Javascript alert box
goBACK($level) - Javascript history.go, -1 = tilbake, 1 = fram
redirectURL($url) - Redirecter nettleseren til valgt url
disallowdots($url) - Forhindrer .. og . i url
get_file_extension($fil) - Gir deg filendelsen, eks: .jpg, .gif osv...
size_hum_read($size) - Gir deg filstørrelse i MB, GB, osv....
removeDir($path) - Sletter en mappe med innhold
if_read_only($fil) - Sjekker om en fil er skrivebeskyttet
dirsize($mappe,$buf=2) - Returnerer mappestørrelse
findimagesize($img_path) - Returnerer størrelse på bilde i px (W,H)
map_dirs() - Returnerer mappeinnhold

error($num, $alt = "",$alt1 = "",$alt2 = "")

- Returnerer en feilmelding, kan egnedefineres, brukes error( errornummer , tekst1 , tekst2 , tekst3 ). Tekst 1,2 og 3 er egnedefinerte og trengs ikke.

BARE FOR PHP4:

file_put_contents($fil,$innhold) - Skriver til en fil
file_get_contents($fil) - Leser fra en fil

-----------------------------------------------
| PHP KODE: | Lagres som functions.php |
-----------------------------------------------


<?php

#-----------------------#
# OTHER FUNCTIONS #
#-----------------------#

function msgBOX($msgBOXtext) {
echo "<script> alert(\"$msgBOXtext\"); </script>";
}

function alert($msgBOXtext) {
echo "<script> alert(\"$msgBOXtext\"); </script>";
}

function goBACK($tmtgb) { // use: goBACK( number ) , how many times to go back / forward ; - = back , else forward
echo "<script> history.go($tmtgb); <"."/script>";
}

function redirectURL($url) { //function to Javascript Redirect Browser
echo "
<script>
function browserRedirect()
{
var ns4 = document.layers;
var ns6 = document.getElementById && !document.all;
var ie4 = document.all;
URLStr = \"$url\";
location = URLStr;
}
browserRedirect();
</script>
";
}

function disallowdots($side) { // OLD
global $site;
if ( ereg("^\.\.$",$side) ) {
$site = "";
}
if ( ereg("^\.$",$side) ) {
$site = "";
}
}

#----------------------------#
# FILESYSTEM FUNCTIONS #
#----------------------------#

function get_file_extension($file) {
$fext = explode(".",$file);
$output = "none";
foreach($fext as $part) {
$output = ".".$part;
}
return $output;
}

function size_hum_read($size){
$i=0;
$iec = array("B", "KB", "MB", "GB", "TB", "PB", "EB", "ZB", "YB");
while (($size/1024)>1) {
$size=$size/1024;
$i++;
}
return substr($size,0,strpos($size,'.')+4)." ".$iec[$i];
}

function removeDir($path) {
// Add trailing slash to $path if one is not there
if (substr($path, -1, 1) != "/") {
$path .= "/";
}
foreach (glob($path . "*") as $file) {
if (is_file($file) === TRUE) {
// Remove each file in this Directory
unlink($file);
echo "Removed File: " . $file . "<br>";
}
else if (is_dir($file) === TRUE) {
// If this Directory contains a Subdirectory, run this Function on it
removeDir($file);
}
}
// Remove Directory once Files have been removed (If Exists)
if (is_dir($path) === TRUE) {
rmdir($path);
echo "<script> alert('Removed Directory: " . $path . " '); </script>";
}
}

function if_read_only($file) {
global $site;
$fileperms = substr(sprintf('%o',@fileperms($site.$file)), -4);
$fileperms['0'] = "";
if ( $fileperms[1] == 4 ) {
return true;
} else {
return false;
}
}

function dirsize($dir,$buf=2)
{
static $buffer;
if(isset($buffer[$dir]))
return $buffer[$dir];
if(is_file($dir))
return filesize($dir);
if($dh=@opendir($dir))
{
$size=0;
while(($file=readdir($dh))!==false)
{
if($file=='.' || $file=='..')
continue;
$size+=dirsize($dir.'/'.$file,$buf-1);
}
closedir($dh);
if($buf>0)
$buffer[$dir]=$size;
return $size;
}
return false;
}

if ( !function_exists('file_put_contents')) {
function file_put_contents($filename,$text) {
if ( !file_exists($filename) ) {
$fp = @fopen($filename,"w");
if ( $fp == false ) {
return false;
}
if (is_array($data)) {
$data = implode('', $data);
} else {
$data = (string) $data;
}
fwrite($fp,"");
fclose($fp);
if ( file_exists($filename) ) {
return true;
} else {
alert('Unknown Error!');
return false;
}
} else {
return false;
}
}
}
if ( !function_exists('file_get_contents')) {
function file_get_contents($filename) {
if ( !file_exists($filename) ) {
return implode('', file($filename));
}
}
}

#----------------------#
# IMAGE FUNCTIONS #
#----------------------#

function findimagesize($img_path) {
$ext = @get_file_extension($img_path);
if ( @$ext == (".jpg"|".jpeg") ) {
$imgs = imagecreatefromjpeg($img_path);
}
if ( @$ext == ".png" ) {
$imgs = imagecreatefrompng($img_path);
}
if ( @$ext == ".gif" ) {
$imgs = imagecreatefromgif($img_path);
}
if ( isset($imgs) ) {
$w = imagesx($imgs);
$h = imagesy($imgs);

while ( $h >= 110 or $w >= 110 ) {
$h /= 1.1;
$w /= 1.1;
}
return array($w,$h);
} else {
return array("110","110");
}
}

#-----------------#
# ERROR #
#-----------------#

function error($num, $alt = "",$alt1 = "",$alt2 = "") {
echo "<br />ERROR: ";
switch(@$num) {
case "1": echo "Can't Connect To MySQL database"; break;
case "2": echo "Unknown Action"; break;
case "3": echo "The file is read only"; break;
case "4": echo "Can't Select DB: ".$alt; break;
case "5": echo "Can't Select standard DB: fenile"; break;
case "6": echo "MySQL error: ".$alt; break;
case "7": echo "Can't Create Default DataBase: fenile"; break;
case "8": echo "Can't delete the user: ".$alt; break;
case "9": echo "Can't create the user: ".$alt; break;
case "15": echo "Missing Paramenter In Request"; break;
case "16": echo "Can't update theme, MySQL error"; break;
case "20": echo "Can't run copy / paste function"; break;
case "21": echo "Can't copy the file ".$alt; break;
case "22": echo "The username: ".$alt." doesn't exists"; break;
case "28": echo "The file doesn't exists"; break;
case "30": echo "Can't find any files"; break;
case "31": echo "Too Short CHMOD String"; break;
default: echo "Unknown Error"; break;
}
echo " - Error no. ".$num;

//CUSTOM MESSAGE
echo "<br /><br /><strong>Beklager det oppstod en feil, vennligst prøv på nytt</strong>";

exit;
}
#---------------#
# DIR OPEN #
#---------------#

function map_dirs($path = "./") {
if(is_dir($path)) {
if($contents = opendir($path)) {
while(($node = readdir($contents)) !== false) {
if($node!="." && $node!="..") {
$file_names[] = $node;
}
}
}
}
return @$file_names;
}
?>

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 13586133.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker