Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (565)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Vise data i en optionboks, bruker SubProsedyre

av Øyvind A. Isaksen
 
Her vil subprosedyren loope seg igjennom tabellen tblVareKategorier og lagre alle kategorinavn i en variabel (temp).
I slutten av subprosedyren skriver vi ut variabelen.
Først når subrosedyren kalles opp lenger ned på siden, vil den kjøres og optionboksen vil fylles med data.

<%
connstring="provider=sqloledb; server=servernavn; database=databasenavn; uid=???; pwd=???;"%>


<h1>Vis kategorier</h1>

<%
Sub viskategorier()
SQL="select varekategorinavn from tblVarekategorier"
set rsHent = server.CreateObject("adodb.recordset")
rsHent.Open sql,connstring

Do while not rsHent.EOF
temp = temp & "<option>" & rsHent.Fields("varekategorinavn") & "</option>"

rsHent.MoveNext
loop

rsHent.Close
set rsHent = nothing
Response.Write(temp)
end sub
%>

<form>
<select name=""><%viskategorier%></select>
</form>WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 14174407.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker