Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (565)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Parse XML ved hjelp av XSL og ASP.NET 2.0 C#

av Øyvind A. Isaksen
 
Denne artikkelen viser hvordan man kan benytte en XML som kilde for ditt innhold. Her kobler vi oss til en ekstern XML kilde, og ved hjelp av XSL og XML web-kontrollene i ASP.NET 2.0 kan vi vise innholdet fra XML'en på en elegangt og fleksibel måte.

I eksempelet styrer XSL-fila "default.xsl" layout/utseende. Usercontrol'en "ShowXmlContent.ascx" binder xml med xsl til en webcontrol (label), og det endelige resultatet vises i fila "default.aspx" der vi legger inn usercontrol'en med input til forskjellige XML/XSL filer.

------------------------------------------------
default.xsl
------------------------------------------------

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

<xsl:template match="/">

<div class="XMLContainer">
<xsl:for-each select="cms/spill/contents/content">

<div class="XMLElement">
<div class="XMLElementBox">
<xsl:value-of select="price"/>,-
</div>
<div class="XMLElementImage">
<img>
<xsl:attribute name="src">
<xsl:value-of select="image" />
</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="width">
<xsl:number value="100" />
</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="height">
<xsl:number value="68" />
</xsl:attribute>
</img>
</div>
</div>

</xsl:for-each>
</div>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>


------------------------------------------------
ShowXmlContent.ascx
------------------------------------------------

<%@ Control Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="ShowXmlContent.ascx.cs" Inherits="templates_usercontrols_ShowXmlContent" %>

<asp:Label runat="server" ID="lblXml" />


------------------------------------------------
ShowXmlContent.ascx.cs
------------------------------------------------

using System;
using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Collections;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Web.UI.HtmlControls;

using System.Xml;
using System.Xml.Xsl;
using System.Xml.XPath;

public partial class templates_usercontrols_ShowXmlContent : System.Web.UI.UserControl
{

private string _xmlUrl;
public string xmlUrl
{
get { return _xmlUrl; }
set { _xmlUrl = value; }
}

private string _xslFile;
public string xslFile
{
get { return _xslFile; }
set { _xslFile = value; }
}


protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
getXmlXsl(xmlUrl, xslFile);
}


void getXmlXsl(string xmlSource, string xslSource)
{
XmlDataDocument docXml = new XmlDataDocument();
docXml.Load(xmlSource);
XslCompiledTransform docXsl = new XslCompiledTransform();
docXsl.Load(Server.MapPath(xslSource));

//Skriver ut resulatet direkte:
//docXsl.Transform(docXml, null, Response.Output);

//Binder resultatet til en control:
System.IO.StringWriter xmlResult = new System.IO.StringWriter();
docXsl.Transform(docXml, null, xmlResult);
this.lblXml.Text = xmlResult.ToString();
}


}


------------------------------------------------
default.aspx
------------------------------------------------

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" MasterPageFile="~/templates/framework/MasterPage.master" %>
<%@ Register TagPrefix="Unwire" TagName="ShowXmlContent" Src="~/templates/usercontrols/ShowXmlContent.ascx" %>

<asp:Content ContentPlaceHolderID="Main" runat="server">

<div id="games">
<div class="heading">SPILL:</div>
<Unwire:ShowXmlContent runat="server" xslFile="~/media/xsl/default.xsl" xmlUrl="http://www.url.no/games.xml"/>
</div>

<div id="tones">
<div class="heading">RINGETONER:</div>
<Unwire:ShowXmlContent runat="server" xslFile="~/media/xsl/default.xsl" xmlUrl="http://www.url.no/tones.xml"/>
</div>

<div class="clearer"></div>

<div id="animations">
<div class="heading">ANIMASJONER:</div>
<Unwire:ShowXmlContent runat="server" xslFile="~/media/xsl/default.xsl" xmlUrl="http://www.url.no/animations.xml"/>
</div>

<div id="video">
<div class="heading">FILM:</div>
<Unwire:ShowXmlContent runat="server" xslFile="~/media/xsl/default.xsl" xmlUrl="http://www.url.no/films.xml"/>
</div>

</asp:Content>

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 14020067.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker