Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (566)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Endre størrelsen (resize) en popup etter at den er åpnet opp

av Øyvind A. Isaksen
 
Denne javascript koden justerer høyden på en popup boks etter at den er åpnet. Dette er nyttig for å tilpasse størrelsen på et vindu etter innholdet. I eksempelet justeres høyden på popup-boksen etter størrelsen på en flashfil, det vil si høyden på flashfila som er lagret som tekst i databasen. Vi legger til 100px for å ha litt ekstra plass over og under flashfila.

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
<title>Spill</title>
</head>
<body>
<form id="form1" runat="server">
<div>
<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem,"Title") %><br />

<object type="application/x-shockwave-flash" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0"
data="<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem,"FlashFile") %>" width='<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem,"FlashWidth")!=null?DataBinder.Eval(Container.DataItem,"FlashWidth"):"565" %>' height='<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem,"FlashHeight")!=null?DataBinder.Eval(Container.DataItem,"FlashHeight"):800 %>'
id="Object1">
<param name="movie" value="<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem,"FlashFile") %>" />
<param name="allowScriptAcess" value="sameDomain" />
<param name="quality" value="best" />
<param name="scale" value="noScale" />
<param name="salign" value="TL" />
</object>

<script>
theHeight = parseInt(<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem,"FlashHeight")%>)+100;
window.resizeTo(835, theHeight);
</script>

</div>
</form>
</body>
</html>

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 12216603.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker