Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (565)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Navigere mellom artikler, fekst forrige/neste bilde i en bildekarusell

av Øyvind A. Isaksen
 
Denne koden viser hvodan man kan navigere mellom artikler i feks en bildekarusell. Det er ikke alltid at neste atikkelID er tallet 1 høyere enn den du er på, eller forrige er tallet 1 lavere. Her finner koden ut hva neste / forrige ID er, innenfor den aktuelle kategorien, og med hensyn til å ikke gå lenger enn første / siste bilde. Genial kode!!

varID = Request.QueryString("id")
varCat = Request.QueryString("cat")


SQLNext = "SELECT TOP 1 artID, catID, active from tblArticle where " &_
"(artID > '"&varID&"') AND (catID = '"&varCat&"') AND (active = '1') ORDER BY artID ASC"

set rsNext = server.CreateObject("adodb.recordset")
rsNext.Open SQLNext,connstring
If rsNext.EOF Then
NextPost = None
Else
NextPost = rsNext.Fields("artID")
End If
rsNext.Close
set rsNext = nothing
SQLPrev = "SELECT TOP 1 artID, catID, active from tblArticle where " &_
"(artID < '"&varID&"') AND (catID = '"&varCat&"') AND (active = '1') ORDER BY artID DESC"

set rsPrev = server.CreateObject("adodb.recordset")
rsPrev.Open SQLPrev,connstring
If rsPrev.EOF Then
PrevPost = None
Else
PrevPost = rsPrev.Fields("artID")
End If
rsPrev.Close
set rsPrev = nothingcat = Request.QueryString("cat")
subcat = Request.QueryString("subcat")


If NextPost = None Then
Response.Write "<a href=foto.asp?cat="&cat&"&id="&prevPost&"><- Previous</a> Next -></a><br><br>"
ElseIf PrevPost = None Then
Response.Write "<- Previous <a href=foto.asp?cat="&cat&"&id=" & Nextpost & ">Next -></a><br><br>"
Else
Response.Write "<a href=foto.asp?cat="&cat&"&id=" & prevpost & "><- Previous</a> <a href=foto.asp?cat="&cat&"&id=" & NextPost & ">Next -></a><br><br>"
End If

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 14304070.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker