Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (567)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Forskjellen mellom Funksjoner og Subrutiner

av Øyvind A. Isaksen
 
Her forklares den grunnleggende forskjellen ved hjelp av nyttige eksempler

SUBRUTINE: Kan IKKE levere en verdi, men utføre en oppgave!

Eksempel:

<%
Sub MinSubrutine()
Const ConnString="Provider=SQLOLEDB; data source=localhost; database=data; uid=sa; pwd=hei"

Set cn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
cn.Open ConnString
cn.Execute SQL
cn.Close
Set cn = Nothing

End Sub
%>

Kalles opp / skrives ut slik:
<%MinSubrutine([variabel SQL-setbing])%>FUNKSJON: Gir et resultat basert på input du gir den.

Eksempel:

<%
Function LeggSammen(tall1,tall2)
LeggSammen = tall1 + tall2
End Function
%>

Kalles opp / Skrives ut slik: (eks, legge sammen tallet 5 og 10)
<%LeggSammen(5,10)%>

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 11157437.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker