Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (570)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Legge et Recordset inn i et Array.

av Øyvind A. Isaksen
 
Vi er vandt med å loppe igjennom alle record i et recordset når vi skriver innholdet.  En annen metode er å legge recordsetet inn i et 2 dimensjonalt Array, og deretter loope ut innholdet av dette. Til dette bruker vi GetRows() metoden.

<%
connstring = "provider=sqloledb;server=servernavn;database=databasenavn;uid=BN;pwd=PWD"
sql = "select top 20 artID,title,ingress from tblArticle where active=1"

set DB = server.CreateObject("adodb.connection")
set RS = server.CreateObject("adodb.recordset")

db.Open connstring
rs.Open sql,connstring

dim mittArray
mittArray = rs.GetRows()

const id = 0
const title = 1
const ingress = 2

rs.Close
set rs = nothing

'Skriver ut innholdet i feltet med kolonne 1 (tittel) og rad 2.
'Syntax for Arrayet er mittArray(kolonne,rad)
Response.Write(mittArray(title,2))


'Her skal vi lage løkker for å skrive ut innholdet i array'et.
'Trenger 2 løkker for dette, en for å loope ut rader og en for å loope ut kolonner.

dim iRowLoop, iColLoop


Response.Write("<b>" & ubound(mittArray,1) & "</b><br>")

For iRowLoop = 0 to ubound(mittArray,2) 'Row
For iColLoop = 0 to ubound(mittArray,1) 'Column
Response.Write(mittArray(iColLoop,iRowLoop) & "<br>")
Next ' Ny kolonne
Response.Write("<hr>")
Next


' OBS:
' ubound(mittArray,2) returnerer antall rader i arrayet
' ubound(mittArray,1) returnerer antall kolonner i arrayet

%>


------------------------------------------------------
Forøvrig er dette metoden for å loope ut innholdet slik vi fra tidligere er vandt til:
------------------------------------------------------

<%
set rsVis = server.CreateObject("ADODB.Recordset")
rsVis.Open SQL,connString
do while not rsVis.EOF
overskrift = rsVis.Fields("overskrift")
Response.Write(overskrift)
rsVis.MoveNext
loop
rsVis.Close
set rsVis = nothing
%>

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 11553653.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker