Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (570)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Tekst manipulering i ASP.NET C#

av Diablo
 
Denne artikkelen tar for seg en rekke funksjoner som kan benyttes til å manipulere tekst stringer i ASP.NET. Vi viser kodeeksempler for bruken av Trim, TrimStart, TrimEnd, IndexOf, Replace, Remove og Split. Har du behov for å utføre handlinger og endringer av tekst stringer er dette artikkelen for deg!

-----------------------------------------------------
Trim funksjonen
-----------------------------------------------------

Her viser vi hvordan du kan fjerne mellomrom (spaces) både i starten og i slutten av en tekststreng:

//FJERNER MELLOMROM FØR OG ETTER TEKST
string Name = " String Manipulation " ;
string NewName = Name.Trim();
//Legger på BRACKETS SÅ VI SER AT TRIM HAR FUNGERT
MessageBox.Show("["+ NewName + "]");-----------------------------------------------------
TrimEnd funksjonen
-----------------------------------------------------

Fungerer ganske likt som Trim funksjonen, men her fjerner man kun tegn fra slutten av teskt stringen. Eksempelet fjerner først mellomrommet (space), deretter fjerner "n" slik at vi til slutt får ut "String Manipulatio":

//FJERNER TEGN I SLUTTEN TEKST STRINGEN
string Name = " String Manipulation " ;
//SETTER TEGN SOM SKAL FJERNER FRA TEKSTEN
char[] MyChar = {' ','n'};
string NewName = Name.TrimEnd(MyChar);
//Legger på BRACKETS SÅ VI SER AT TRIM HAR FUNGERT
MessageBox.Show("["+ NewName + "]");-----------------------------------------------------
TrimStart funksjonen
-----------------------------------------------------

Fungerer identisk med TrimEnd bortsett fra at vi her fjerner tegn fra starten av teskt stringen.

//FJERNER TEGN I STARTEN TEKST STRINGEN
string Name = " String Manipulation " ;
//SETTER TEGN SOM SKAL FJERNER FRA TEKSTEN
char[] MyChar = {' ','S'};
string NewName = Name.TrimStart(MyChar);
//Legger på BRACKETS SÅ VI SER AT TRIM HAR FUNGERT
MessageBox.Show("["+ NewName + "]");-----------------------------------------------------
Finne en string i en string
-----------------------------------------------------

Her viser vi hvordan man kan søke i en tekst string etter en annen string (en del av stringen). Om man finner en forekomst returneres en index posisjon fra starten av stringen, hvis ikke returneres -1.

string MainString = "String Manipulation";
string SearchString = "pul";
int FirstChr = MainString.IndexOf(SearchString);
//VISER START POSISJONEN I STRINGEN
MessageBox.Show("Found at : " + FirstChr );-----------------------------------------------------
Erstatte en string i en string
-----------------------------------------------------

Her vises hvordan du kan erstatte en (del av en) string i en string. Vi erstatter ordet "Manipulatin" med det korrekte ordet "Manipulation".

string MainString "String Manipulatin";
string CorrectString = MainString.Replace("Manipulatin", "Manipulation");
//VISER KORREKT TEKST
MessageBox.Show("Correct string is : " + CorrectString);-----------------------------------------------------
Fjerne et antall tegn fra et punkt i en string
-----------------------------------------------------

Eksempelet viser hvordan du kan fjerne et antall tegn fra en spesifisert start posisjon i en string. Det første nummeret er start posisjonen, det andre er antall tegn som skal fjernes.

string MainString = "S1111tring Manipulation";
string NewString = MainString.Remove(1,4);

//VISER RESULTAT ("String Manipulation")
MessageBox.Show(NewSring);-----------------------------------------------------
Splitte en string utifra et angitt tegn
-----------------------------------------------------

Til slutt viser vi hvordan du kan splitte en tekst string i mange stringer utifra et angitt "splitte-tegn". Funksjonen returnerer et Array som igjen kan benyttes ved å skrive ut de enkelte elementene som Split[i]. I dette eksempelet splitter vi tekststringen på mellomrom og returnerer 2 strenger (Split[0] og Split[1]).

string MainString = "String Manipulation";
string [] Split = MainString.Split(new Char [] {' '});
//VISER RESULTATET
MessageBox.Show(Convert.ToString(Split[0])); //Returnerer "String"
MessageBox.Show(Convert.ToString(Split[1])); //Returnerer "Manipulation"

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 11539582.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker